Stel uw vraag

remove_from_queue

Formuleer uw vraag 

 

record_voice_over

Ontvang snel een pertinent juridisch advies

chrome_reader_mode

Laad eventueel één of meer stukken op

 

euro_symbol

Betaal een vooraf voorgesteld vast bedrag

SoConsult is OOK ...

SoCompact/ CAO nr. 148 maakt economische werkloosheid bedienden eenvoudiger

43-2020 - 16 t.e.m. 22 oktober   Nog altijd worden vele werkgevers door de coronaviruscrisis geconfronteerd met een terugval van hun activiteiten. Daarom werd deze maand in de Nationale Arbeidsraad de...

Lees verder

SoCompact/ Tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind

42-2020-9 t.e.m.15 oktober    Sinds 30 september 2020 kunnen ouders geen corona-ouderschapsverlof meer nemen om de combinatie van werk en de opvang van hun kinderen tijdens de COVID-19 crisis draaglij...

Lees verder

WikiSoc/ Niet met het werk bezig, is van het werk afwezig.

Parl.St., Kamer 2019-2020, DOC 55 1270/008 Sinds 1 oktober 2020 geeft een occulte wet – hij is al in werking getreden, maar nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd – ouders die werknemers zi...

Lees verder

WikiSoc/ De regel en de uitzondering

De Morgen, maandag 14 september 2020, p.6     Wel een algemene regel   Een algemene “wet” in de formele betekenis van het woord, bestaat inderdaad niet voor eindejaarspremies. Of je er een krijgt en,...

Lees verder

SoConsult: een team van advocaten beantwoordt online uw sociaalrechtelijke vraag

SoConsult: voor vragen over arbeidsrecht en juridische aspecten van sociale zekerheid

 • wilt u een gedegen eerste advies bij juridische vragen over loopbaan, ontslag, arbeidsconflicten of pensioen?
 • wij zijn beslagen in heel het sociaal recht, zodat u voor alles wat daaronder valt bij ons terecht kan
 • het expertenteam van SoConsult geeft u een onderbouwd en betrouwbaar advies
 • wij bezorgen u ons antwoord via e-mail of met behulp van een video, naargelang wat het meest geschikt is

 

SoConsult: voor ondernemingen, besturen én particulieren

 • wij zijn echte advocaten en staan ten dienste van al wie sociaaljuridisch advies verlangt
 • zowel private als publieke werkgevers kunnen bij ons terecht
 • maar ook juridische en andere dienstverleners
 • en dat geldt eveneens voor particulieren, ongeacht of zij leidinggevende personeelsleden of andere werknemers zijn dan wel zelfstandigen

 

SoConsult is digitaal omdat het

 • werkt met big data (onze grote bibliotheek en volledige set van informaticatools)
 • gebruik maakt van deep learning (we leren al vele decennia en leren nog dagelijks bij, ook van uw vragen)
 • zorgt voor impact door niet enkel oog te hebben voor de inhoud (“content is the king”) maar ook voor de context (“...but context is the queen”) van uw vraag
 • antwoorden biedt met immersive experience (volledig inzicht in alle aspecten van uw vraag)

 

SoConsult geeft antwoorden die niet gemaakt zijn door robots of logaritmen  

 • maar door ervaren advocaten
 • die niet aan machine learning doen, maar zelf leren zodat u echte, en geen virtual reality krijgt
 • met de mogelijkheid naast of na de click (onlineconsultatie) ook de brick (als aansluitende consultatie in onze kantoren) te krijgen als dat aangewezen is

Waarom online juridisch advies vragen?

assignment_turned_in

Makkelijk

Aangezien SoConsult volledig digitaal is en online uw vraag zal beantwoorden, bespaart u

 • het maken van een afspraak
 • de verplaatsing naar het kantoor van een advocaat
 • de onzekerheid over
  • het al dan niet aankunnen en aannemen van de vraag
  • wat het u kost
  • de tijd waarbinnen u een antwoord mag verwachten
 • elke moeite m.b.t. de raadpleegbaarheid van het antwoord.

assignment_turned_in

Persoonlijk

Achter SoConsult staat

- geen robot of een machine,

- maar een team van ervaren en dynamische advocaten,

die gebruik maken van

- hun Authentieke Intelligentie en van

- de kennis die zij hebben opgedaan door jarenlang Diep Leren.

assignment_turned_in

Betrouwbaar

Aangezien SoConsult advocatenwerk is, geniet u alle waarborgen die aan het beroep van advocaat verbonden zijn op het vlak van 

 • kennis en expertise
 • ervaring
 • het vermijden van belangenconflicten en onverenigbaarheden
 • beroepsgeheim
 • aansprakelijkheid
 • en deontologie.

 

Het SoConsult-team

 

Welke vragen kunt u stellen via SoConsult?

Als onderneming, bestuur of professional

Juridische vragen over individuele of collectieve overeenkomsten, reglementen, rechten en verplichtingen van de werknemers, ontslag, socialezekerheidsverplichtingen enz.

group_add

person

Als particulier

Juridische vragen over uw arbeidsovereenkomst, uw rechten en verplichtingen, uw loopbaan, uw pensioen enz.

Enkele voorbeelden van vragen (en de antwoorden)

de antwoorden mogen alleen verschijnen na doorklikken op de vraag

0nder het tabblad Wat kan ik verwachten? staan nog een paar andere voorbeeldvragen en -antwoorden.

Onderneming, bestuur of professional

Voorbeeldvraag 1:

Ik heb een boekhoudbedrijf en wil een “loonbonusplan” invoeren waarbij aan de bedienden een bedrag van 1.500 euro wordt toegekend.

Het plan zou zo moeten opgesteld worden dat de werknemers enkel pro rata de effectief gewerkte dagen recht hebben op de bonus (ziektedagen behoren daartoe niet, maar de dagen van wettelijke moederschapsrust worden bij wijze van uitzondering met gewerkte dagen gelijkgesteld) en als “target” geldt dat geen verkeerde boekingen gebeuren.

Hoe doe ik dat en waarop moet ik letten?  

Klik hier voor het antwoord in tekstvorm

  

Voorbeeldvraag 2:

Ik zou aan mijn werknemers op het einde van het jaar een geschenk willen geven in de vorm van een deeltje van een bitcoin. Mag dat eigenlijk wel en welke risico's loop ik daarbij op het vlak van het sociaal recht?

Ik heb geen studie nodig van de problematiek, maar enkel een paar hints.

Klik hier voor het antwoord in de vorm van een video.

Bijlage: mindmap 

 

 

Particulier

Voorbeeldvraag 3:

Ik heb mijn werkgever met een aangetekende brief 6 weken opzeg gegeven. De reden daarvoor is dat ik een andere job had gevonden waarin ik 6 weken later moest beginnen.

Mijn werkgever zei mij enkele dagen na de opzeg dat ik volgens zijn sociaal secretariaat maar 4 weken meer mocht werken omdat ik nog geen jaar en een half bij hem in dienst ben. Hij blijkt intussen een vervanger te hebben gevonden, zodat hij mij eigenlijk liever zo vlug mogelijk ziet vertrekken. Hij zei mij dan ook dat ik geen 6, maar enkel nog 4 weken aan het werk kan blijven. Dat komt mij echter slecht uit, aangezien de firma die mij de nieuwe job aanbood, gisteren failliet is verklaard.

Mijn vraag is nu: is het juist dat ik maar 4 weken meer mag werken? En als dat zo is, heb ik dan recht op 2 weken opzegvergoeding?  

Klik hier voor het antwoord in tekstvorm

  

Voorbeeldvraag 4:

Ik heb voor een interimbureau 20 dagcontracten gesloten voor de promotie van een nieuw product. Die zijn ondertekend op het internet.

De promotie sloeg niet echt aan en werd daarom stopgezet. Het interimbureau deelde mij dat mee en gaf mij een C4 met de vermelding “verlating van het werk”. Toen ik hen erop attent maakte dat dit niet juist was, kreeg ik als antwoord dat ik toch geen recht heb op een uitkering van de RvA.

Ik voldoe inderdaad niet aan de voorwaarden daarvoor en wens ook geen werkloosheidsuitkering. Toch vind ik dat iets niet in orde is. Kan ik iets ondernemen en heeft dat zin?

Klik hier voor het antwoord in de vorm van een video

>