Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Corpus  - Arbeidsmarktrecht - Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen - Bevordering van de werkgelegenheid in de particuliere sector - Startbaanovereenkomsten

 

 

 

470 Situering

Het startbanenplan, ook bekend onder de naam Rosettaplan, beoogt jongeren een baan of een opleiding te bezorgen. Het startbanenplan vervangt met ingang van 1 april 2000 de uit 1983 daterende regeling van de jongerenstage (KB nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces). In een notendop komt het Rosettaplan hierop neer dat werkgevers met ten minste 50 werknemers, verplicht worden een bepaald percentage jongeren tewerk te stellen. Oorspronkelijk moest dat in het kader van een startbaanovereenkomst. Sinds 1 januari 2004 komen ook jonge werknemers die niet met een startbaanovereenkomst zijn tewerkgesteld, in aanmerking.

De regeling inzake de startbaanovereenkomsten geldt zowel voor de particuliere als voor de publieke sector. De voorschriften die specifiek zijn voor de publieke sector worden vermeld in nr. 560.

 

>