Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht - Corpus  - Personeel toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering van de sociale zekerheid voor werknemers - Toepassingsgebied, verplichtingen en bijdrageregeling in het algemeen - Bijdragen op het loon - Basis voor de bijdragen: loon - Begrip loon - Beperkingen - Maaltijdcheques

 

 

707 Papieren of elektronische maaltijdcheques

(art. 183 – 185 W 30 december 2009 houdende diverse bepalingen)
Sinds 1 januari 2016 kunnen enkel elektronische maaltijdcheques worden toegekend, de zogenaamde e-maaltijdcheques. Voor die datum konden ook maaltijdcheques in papieren vorm worden toegekend.
Elektronische maaltijdcheques kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door uitgevers die hiertoe gezamenlijk erkend zijn door de Ministers bevoegd voor Sociale zaken, Werk, Zelfstandigen en Economische zaken en die voorzien in een financiële zekerheid die het risico van een faillissement dekt.
Een KB bepaalt de voorwaarden om als uitgever van elektronische maaltijdcheques te worden erkend alsook de erkenningsprocedure, de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, de voorwaarden voor de intrekking en het verval van de erkenning, de procedure van waarschuwing en intrekking van de erkenning en de gevolgen van een intrekking of verval (zie KB 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd- of ecocheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen). Momenteel zijn er drie erkende uitgevers: Sodexo Pass Belgium, Monizze, Edenred Belgium (BS 15 september 2011). De ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie zijn belast met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op dat KB van 12 oktober 2010. Klachten m.b.t. dat KB van 12 oktober 2010 kunnen worden ingediend bij de Front Office van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (zie twee MB’s van 20 januari 2011, BS 28 januari 2011, 2de uitgave).
Het systeem van de elektronische maaltijdcheques werkt met een maaltijdchequerekening en een drager. De maaltijdchequerekening is een databank waarop voor een werknemer een aantal elektronische maaltijdcheques zullen worden opgeslagen en die beheerd wordt door een erkende uitgever. Via een betrouwbare drager (een soort bankkaart met pincode) kan de werknemer de rekening eenvoudig gebruiken als betaalmiddel. De betaalkaart is gratis voor de werknemer. Hij kan de kaart laten blokkeren in geval van verlies of diefstal. De betalingstransacties met elektronische maaltijdcheques aan een handelaar worden online verwerkt bij de uitgever. De uitgever crediteert de handelaar uiterlijk twee bankwerkdagen na een elektronische transactie.

 

 

 

>