Maaltijdcheques mogen ook niet gedeeltelijk andere voordelen vervangen

 38-2019 – 13-19 september

 

Eigenlijk is wat hierboven staat, niet correct. Loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen of aanvullingen van dat alles kunnen wél worden vervangen door maaltijdcheques. Dat moet dan wel gebeuren volgens de regels die dat toelaten: een bij cao toegekend loon of voordeel kan enkel bij cao worden vervangen (tenzij de cao dat op een andere wijze toelaat), een met de werknemer overeengekomen voordeel vervangen, vereist diens akkoord enz.  

Maar als dergelijke vervanging door of omzetting in maaltijdcheques gebeurt, zijn op de maaltijdcheques socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, ongeacht of op het vervangen of omgezette loonbestanddeel of het voordeel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. 

De gemeente Etterbeek heeft blijkbaar het bedrag van een premie die zij toekende, verminderd. Zij dacht dat zij het resterende gedeelte kon vervangen door of omzetten in een maaltijdcheque tot beloop van het bedrag daarvan zonder daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd te zijn.

Het Hof van Cassatie fluit, zoals te verwachten was, de gemeente terug: de toepasselijke wettelijke bepaling maakt geen onderscheid naargelang de vervanging of omzetting geheel of gedeeltelijk is. 

Enkel ecocheques kunnen vrij van bijdragen vervangen worden door of omgezet worden in maaltijdcheques die zelf vrij zijn van bijdragen. Dat staat zo in de toepasselijke reglementaire bepaling (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 709).

 

Willy van Eeckhoutte.

  

Nog vragen over de maaltijdcheques ? Stel uw vraag hier.

 

Bron: Cass. 24 juni 2019, S.18.0103.F  

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

Maaltijdcheques mogen ook niet gedeeltelijk andere voordelen vervangen

38-2019 – 13-19 september   Eigenlijk is wat hierboven staat, niet correct. Loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen of aanvullingen van dat alles kunnen wél worden vervangen door maalti...

20 September 2019 | Lees verder

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract

37-2019 - 6-12 september Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Dit zijn de personen die arbeid verrichten in het kader van ...

13 September 2019 | Lees verder

Vanaf 1 oktober a.s. kan een werknemer ook mantelzorgverlof opnemen

27-36-2019 - 28 juni - 5 september Er bestaan op dit ogenblik drie thematische verloven: het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, het verlof voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een ...

06 September 2019 | Lees verder

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Punt.

26-2019 - 21 t.e.m. 27 juni Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippe...

28 Juni 2019 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>