Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag

46-2018 - 9 - 15 november

De opzeggingsvergoeding moet worden berekend op “het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst”, zo bepaalt de Arbeidsovereenkomstenwet. Wanneer andere wettelijke bepalingen voorzien in beëindigingsvergoedingen die bestaan in een aantal weken of maanden “loon”, geven de rechters aan dat enkele woord dezelfde ruime invulling: lopend loon en voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. 

Hoe voordelen in natura moeten worden gewaardeerd, is een vraag die dan ook aan de orde is bij vele ontslagen die gepaard gaan met de betaling van een vergoeding. 

De regel is dat voordelen die niet bestaan in een geldsom, moeten worden gewaardeerd op hun werkelijke waarde. Het gaat dan wel degelijk om de waarde die het voordeel heeft voor de werknemer, niet om de kostprijs daarvan voor de werkgever. 

Maar wat doe je als de waarde van het voordeel in natura niet met nauwkeurigheid kan worden bepaald, zoals bv. het geval is met een aandelenoptie. 

Dan mag de rechter de fiscale waardering in aanmerking nemen als hij van oordeel is dat die de werkelijke waarde zoveel mogelijk benadert, zo volgt uit onderstaand cassatiearrest. 

Voordien al had het Hof van Cassatie duidelijk gemaakt dat het niet de eventuele winst is die de werknemer realiseert wanneer hij de optie licht en later tot verkoop van de aandelen overgaat, die moet worden in aanmerking genomen (Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 4454).

Willy van Eeckhoutte.

Arbeidsrechtelijke vergoedingen berekenen, behoort tot onze corebusiness. Daarvoor kunt u altijd bij ons terecht.

Wij doen dat niet alleen becijferd, maar vooral beredeneerd, wat andere (betere) resultaten oplevert. 

 

BRON: Cass. 8 oktober 2018, S.14.0006.N-S.14.0059.N

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag

46-2018 - 9 - 15 november De opzeggingsvergoeding moet worden berekend op “het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst”, zo bepaalt de Arbeidsovereenkomstenwet. Wanneer andere ...

16 November 2018 | Lees verder

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk

45-2018 - 2 - 8 november Verstoorde verhoudingen onder de werknemers  De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat men daaromtrent...

09 November 2018 | Lees verder

In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken

44-2018 - 26 oktober - 1 november Zondagsrust en uitzonderingen  Het is in beginsel verboden werknemers ’s zondags tewerk te stellen.  Dat verbod kent evenwel een hele reeks uitzonderingen. Uitzonderi...

02 November 2018 | Lees verder

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen

43-2018 - 19 t.e.m. 25 oktober Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180 euro bedraagt. Binnenkort zal die voorwaarde niet meer gelde...

26 Oktober 2018 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>