Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank

 3-2020 - 10 t.e.m. 16 januari

Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook wanneer de RSZ degene is die van een (schijn)zelfstandige een werknemer wil maken, zal deze laatste in de regel daarmee weinig problemen hebben, al is hij daarbij dan niet rechtstreeks betrokken. In dat geval dagvaardt de RSZ inderdaad de opdrachtgever als werkgever en vordert van hem socialezekerheidsbijdragen.  

Het omgekeerde komt eveneens voor, zij het minder frequent: de RSZ heeft de mogelijkheid en het recht een “bedrieglijke onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers” binnen zeven jaar te annuleren. Daardoor maakt het van een werknemer een zelfstandige, althans als effectief prestaties werden verricht tegen vergoeding. Bij ontstentenis van prestaties was er zelfs geen arbeidsrelatie. De RSZ betaalt dan de bijdragen terug over een periode gelijk aan de verjaringstermijn van drie jaar die geldt voor de terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 475). 

Volgens het arbeidshof te Brussel veronderstelt “bedrieglijke onderwerping” dat de persoon die als werknemer werd “aangegeven” bij de RSZ, met kennis van zaken daaraan heeft meegewerkt.  

De wet, vereist dat niet, beslist het Hof van Cassatie in het hieronder aangewezen arrest. M.a.w. een werknemer kan, ook al is hij te goeder trouw, binnen de termijn van zeven jaar die hoedanigheid ontnomen zien, althans ten aanzien van de RSZ. 

Wat het cassatiearrest niet vermeldt (en ook niet hoefde te vermelden, want daarover ging de betwisting niet) is dat niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer de annulatie zou kunnen aanvechten. Hij heeft er natuurlijk belang bij op het vlak van de sociale zekerheid beschouwd te worden als werknemer. En hij beschikt daartoe ook over een subjectief recht (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 476).

Willy van Eeckhoutte.

 

Nog vragen over de mogelijkheid tot herkwalificatie van een arbeidsrelatie? Stel uw vraag hier!

BRON: Cass. 16 december 2019, S.18.0068.F

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank

3-2020 - 10 t.e.m. 16 januari Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Oo...

17 Januari 2020 | Lees verder

Landingsbanen met onderbrekingsuitkering vanaf 55 of 57 jaar

2-2020 - 2 t.e.m. 9 januari Recht op een landingsbaan  Het recht op een landingsbaan houdt in dat een “oudere” werknemer zonder maximumduur aanspraak kan maken op een loopbaanvermindering bestaande ...

10 Januari 2020 | Lees verder

Suppletieve regeling voor SWT op 59 jaar na een lange loopbaan

1-2020-20 december 2019-2 januari 2020 In de Nationale Arbeidsraad (NAR) werden op de zitting van 17 december 2019 een aantal cao’s gesloten. In deze eerste SoCompact van het jaar 2020 vestigen wij gr...

03 Januari 2020 | Lees verder

Beste wensen voor 2020!

51-2019 - 13 t.e.m. 19 december 2019 Vanuit de Drie Koningenstraat 3 zenden wij u onze beste wensen voor een gezond, voorspoedig en gelukkig 2020! Tijdens de eindejaarsperiode gaan we er even tussenui...

19 December 2019 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>