Uitgebreider adoptieverlof en pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019

 

week 39-2018 – 21-27 september 

Een werknemer die een kind adopteert, zal vanaf 1 januari 2019 recht hebben op 6 weken adoptieverlof ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Dat is bepaald in de hieronder nader aangeduide wet van 6 september 2018. 

Diezelfde wet verleent de werknemer een recht op 6 weken pleegouderverlof wanneer hij langdurige pleegzorg verleent. 

In de periode 2019-2027 zal de duur van het adoptie- en pleegouderverlof bovendien stelselmatig verhoogd worden.

1. Adoptieverlof 

Huidige duur adoptieverlof 

Op dit ogenblik bestaat er een recht op adoptieverlof van maximum 6 weken per ouder wanneer het kind jonger is dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar bedraagt het adoptieverlof maximum 4 weken per ouder. Er bestaat geen recht op adoptieverlof voor kinderen ouder dan 8 jaar. 

 Leeftijd kind

 Duur adoptieverlof

 < 3 jaar

 6 weken

 3 – 8 jaar

 4 weken

 > 8 jaar

 -

 

In geval van adoptie van een gehandicapt kind wordt het adoptieverlof verdubbeld. Het bedraagt dan maximum 12 of 8 weken afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Vanaf 1 januari 2019: verlenging duur adoptieverlof

Vanaf volgend jaar bedraagt het adoptieverlof maximum 6 weken per ouder ongeacht de leeftijd van het kind.

De maximumleeftijd van 8 jaar verdwijnt. Het kind moet wel minderjarig zijn. 

De verdubbeling van het adoptieverlof in geval van de adoptie van een gehandicapt kind blijft behouden. Het adoptieverlof bedraagt dan maximum 12 weken. 

Daarnaast is voorzien in een groeipad voor het adoptieverlof in de komende jaren. 

Daardoor komt er in de periode 2019-2027 om de 2 jaar telkens een week adoptieverlof bij. Als er twee adoptieouders zijn, worden die bijkomende weken onderling tussen hen verdeeld. 

Hierdoor zal er tegen 2027 een adoptieverlof zijn van 17 weken, waarvan twee keer 6 weken op te nemen door beide ouders afzonderlijk en daarbovenop 5 weken die onderling tussen de beide adoptieouders verdeeld moeten worden. 

Bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd. 

 Duur adoptieverlof

 per adoptieouder

 maximum 6 weken

 (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen)

 bijkomende weken te verdelen tussen de

 adoptieouders

 maximum indien

 eenoudergezin

 maximum (per gezin)

 indien 2 adoptieouders

 vanaf 1 januari 2019

 1 week

 6+1=7 weken

 6+6+1=13 weken

 vanaf 1 januari 2021

 2 weken

 6+2=8 weken

 6+6+2=14 weken

 vanaf 1 januari 2023

 3 weken

 6+3=9 weken

 6+6+3=15 weken

 vanaf 1 januari 2025

 4 weken

 6+4=10 weken

 6+6+4=16 weken

 vanaf 1 januari 2027

 5 weken

 6+5=11 weken

 6+6+5=17 weken

 

Recht op loon en uitkering tijdens adoptieverlof

Tijdens de eerste 3 dagen van het adoptieverlof heeft de werknemer recht op zijn gewoon loon. Daarna krijgt hij een uitkering van het ziekenfonds. Dat is nu al zo geregeld. 

Nieuw is dat de werknemer in het geval van een interlandelijke adoptie de uitkering ook zal kunnen bekomen vanaf 4 weken vóór de daadwerkelijke opvang van het kind in België. Dat kan op voorwaarde dat de werknemer die periode gebruikt voor voorbereiding van de opvang in België. De werknemer kan het adoptieverlof dus gebruiken om het kind in het buitenland op te halen. 

2. Pleegouderverlof 

Huidige regeling

Momenteel heeft een werknemer die is aangesteld als pleegouder, het recht om maximum 6 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk voor het vervullen van verplichtingen en opdrachten i.v.m. de pleegzorg. Als het gezin bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, moeten die 6 dagen onder hen worden verdeeld (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 3637 e.v.).

Voor het vervullen van zorgtaken bestaat nu geen recht op verlof. 

Vanaf 1 januari 2019: een recht op pleegouderverlof 

Vanaf volgend jaar wordt naast het recht op maximaal 6 afwezigheidsdagen per jaar, een recht op maximum 6 weken pleegouderverlof ingevoerd. Dat recht zal bestaan in geval van langdurige pleegzorg van een kind in het gezin van de werknemer. 

Wat is langdurige pleegzorg? Dat is pleegzorg waarvan bij de aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven. 

Merk op dat het pleegzorgverlof enkel kan worden opgenomen in het kader van de pleegzorg voor kinderen. Op de 6 afwezigheidsdagen voor het vervullen van formaliteiten, kan daarentegen aanspraak worden gemaakt zowel in het kader van de plaatsing van minderjarigen als in het kader van de plaatsing van gehandicapten. 

Het pleegouderverlof van 6 weken per ouder wordt opgetrokken met een aantal bijkomende weken volgens hetzelfde groeipad als dat waarin is voorzien voor het adoptieverlof (zie hierboven). Net zoals in het geval van adoptieverlof moeten de bijkomende weken in het geval dat er twee pleegouders zijn aangesteld, tussen hen onderling verdeeld worden. 

Recht op uitkeringen tijdens het pleegzorgverlof 

Tijdens de 6 kalenderdagen per jaar waarop een pleegouder mag afwezig zijn voor het vervullen van formaliteiten en opdrachten, heeft hij recht op een forfaitaire vergoeding van de RVA.

Tijdens het pleegzorgverlof (6 weken plus de bijkomende weken) zal de werknemer recht hebben op uitkeringen die identiek zijn aan die in het geval van adoptieverlof. 

Ann Taghon. 

BRON: Wet 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (BS 26 september 2018)

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

Klik hier voor de afleveringen van voor 1 januari 2018.


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

>