De regel en de uitzondering

 De Morgen, maandag 14 september 2020, p.6

 

 


Wel een algemene regel

 

Een algemene “wet” in de formele betekenis van het woord, bestaat inderdaad niet voor eindejaarspremies. Of je er een krijgt en, zo ja, hoeveel die bedraagt, hangt inderdaad af van collectieve of individuele afspraken of toezeggingen.

 

Maar er bestaat wel een algemene regel over de vraag wat de weerslag is van tijdelijke werkloosheid op een eindejaarspremie waarop je recht hebt: in principe wordt het jaarbedrag proportioneel met het aantal dagen tijdelijke werkloosheid gereduceerd.

 

Dat is overigens in beginsel het geval met alle inactiviteitsdagen: zij knabbelen in de regel aan het bedrag van de eindejaarspremie.

 

Dat is het gevolg van het feit dat een eindejaarspremie eigenlijk de tegenprestatie is van de arbeid die in de loop van het jaar wordt verricht. De premie wordt m.a.w. gradueel opgebouwd (zie Cass. 9 september 1985, 7200 en Cass. 24 april 2006, S.05.0080.N).

 

Maar dit is slechts de regel. Op regels kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Die zijn eventueel terug te vinden in de bron die het recht op een eindejaarspremie doet ontstaan: een cao, de individuele arbeidsovereenkomst of een ander akkoord, een verbintenis door eenzijdige wilsuiting of een gebruik.

 

Willy van Eeckhoutte

 

 

 

SoConsult houdt bij het beantwoorden van uw sociaalrechtelijke vragen ook rekening met de uitzonderingen. Stel uw vraag hier en verneem tegen welke prijs en binnen welke termijn wij die kunnen beantwoorden voor u hoeft te betalen.

De regel en de uitzondering

De Morgen, maandag 14 september 2020, p.6     Wel een algemene regel   Een algemene “wet” in de formele betekenis van het woord, bestaat inderdaad niet voor eindejaarspremies. Of je er een krij...

14 September 2020 | Lees verder

Zwemmen in het sociaal recht

De Tijd, dinsdag 8 september 2020, p. 4   Principe Als een jurist schrijft dat iets “in principe” geldt, lezer wees op uw hoede!  Dat is ook het geval met wat Dirk Selleslagh, jurist of niet, sc...

08 September 2020 | Lees verder

Opleiding voor overname vóór de overname

De Standaard, zaterdag 5 - zondag 6 september 2020, p. 36 De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren, een onderdeel van de Duitse groep Deichmann, wil blijkbaar de 43 winkels die hij van het faillie...

06 September 2020 | Lees verder

De werknemers mogen wél, de werkgever móet niet

De Standaard, vrijdag 19 juni 2020, p. 27   Problemen met de weergave van dit bericht? Klik hier om het, mogelijk zelfs in een geactualiseerde versie, in een webbrowser te openen.  ...

20 Juni 2020 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>