Bonusvermindering

De Tijd, dinsdag 11 juni 2019, p. 3.

Mag het ietsje minder zijn?

(Ik heb het hier niet specifiek over de bonus van Roger Kesteloot en de voor hem geldende drempel, maar over bonussen in het algemeen.)

Rechtsbron

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst nagaan op basis waarvan een werknemer recht heeft op een bonus: is die toegekend bij cao, bedongen in de arbeidsovereenkomst of een bijlage daarvan, gaat hij terug op een bonusreglement of een gebruik of heeft hij nog een andere rechtsgrond?

Voorwaarden 

Vervolgens moeten wij controleren wat die rechtsbron zegt over de voorwaarden van toekenning van de bonus. Een bonus die wordt toegekend met toepassing van de CAO nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, is maar verworven wanneer aan welbepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het bereiken van een of meer niet-individuele doelstellingen (art. 8, 2°, CAO nr. 90). Het in dat kader uitgewerkte bonusplan heeft een beperkte geldingsduur (art. 10 van de bijlage 1, art. 9 van de bijlage 2 bij de CAO nr. 9). Is het bonusplan vastgelegd bij cao, dan kan daarin worden bedongen dat de begunstigden zich na afloop daarvan niet meer op het plan kunnen beroepen (art. 9, § 4, CAO nr. 90).

Maar dat laatste kan ook worden bereikt door bepalingen met die strekking in te lassen in cao’s, overeenkomsten of plannen die buiten dat kader in de toekenning van een bonus voorzien.

Bedrag 

Wat het bedrag van de bonus betreft, moet een soortgelijke redenering worden gevolgd. Is het bedrag of de wijze van berekening vastgelegd, dan kan de werkgever daaraan niet eenzijdig tornen. Tenminste als in die mogelijkheid niet is voorzien (voor de niet-recurrente bonussen toegekend op basis van de CAO nr. 90 is geregeld hoe dat moet gebeuren: art. 9 en art. 11 CAO nr. 90).

Hangt het bedrag af van een economische beoordeling of een evaluatie van de prestaties van de werknemer door de werkgever, dan kan die bepalend zijn voor de som die de werknemer al dan niet ontvangt. Hier is het van belang goed na te gaan wat in dat verband is vastgelegd.

Wie hierover iets meer wil vernemen, kan misschien de video’s bekijken die over dat onderwerp werden gepubliceerd op Jubel.

Hebt u dan nog vragen, dan beantwoordt SoConsult die graag.

 

Willy van Eeckhoutte

Bonusvermindering

De Tijd, dinsdag 11 juni 2019, p. 3. Mag het ietsje minder zijn? (Ik heb het hier niet specifiek over de bonus van Roger Kesteloot en de voor hem geldende drempel, maar over bonussen in het algemeen....

11 Juni 2019 | Lees verder

Voetpijn op het werk

De Morgen, vrijdag 7 juni 2019, p. 17 Pumps and (working) circumstances Vrouwen verplichten op het werk hoge hakken te dragen, wie anders dan Japanse werkgevers verzint zoiets? Allemaal mannen waarsc...

07 Juni 2019 | Lees verder

Minimum? Maximum!

De Standaard, woensdag 29-donderdag 30 mei 2019, p. 9 De arbeidsongeschiktheidsuitkering waarin de ziekteverzekering voorziet, wordt voor werknemers inderdaad bepaald op een percentage van het gederfd...

31 Mei 2019 | Lees verder

De RSZ verwelkomt mee

De Morgen, dinsdag 21 mei 2019 p. 5 Een startbonus is loon Op een startbonus betaal je blijkbaar veel belastingen, maar zijn daarop ook socialezekerheidsbijdragen verschuldigd? Een startbonus wordt t...

21 Mei 2019 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>