Lees hier het corona-arrest!

De Standaard, dinsdag 7 april 2020, p. 36

 

Boete

De Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde Sportbeoefenaars bepaalt dat wanneer een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars die voor een bepaalde tijd gesloten is, voortijdig wordt beëindigd zonder dringende reden, “de benadeelde partij wegens het verbreken daarvan” recht heeft op “een vergoeding gelijk aan het bedrag van het tot het verstrijken van die termijn verschuldigd loon”. Die vergoeding mag echter niet meer bedragen dan het dubbel van de vergoeding die verschuldigd is wanneer het zou gaan om de beëindiging zonder opzegging binnen de voorgeschreven termijn en zonder dringende reden van een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst (art. 4, vierde lid).

Het bedrag van die laatste vergoeding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld (art. 5, tweede lid, Wet Betaalde Sportbeoefenaars). Het is gelijk aan “het lopend loon en de voordelen verworven krachtens overeenkomst” overeenstemmend met 3, 4 1/2 , 6, 12 of 18 maanden, naargelang van de hoogte van het loon en het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (art. 1 koninklijk besluit van 13 juli 2004 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars). 

Dat is de “boete” waarover Frank Van Laeken het heeft. 

Corona-arrest: arrêtez-moi!

Welke invulling men ook geeft aan de begrippen “lopend loon” en “voordelen verworven krachtens overeenkomst”, de basis voor de berekening van de vergoeding kan onmogelijk “de laatste ontvangen sommen onder het regime van technische werkloosheid” zijn. Het gaat wel degelijk om “de contractueel bepaalde vergoedingen” en wat daarmee samenhangt.

Een corona-arrest in de betekenis die Frank Van Laeken daaraan geeft, valt dan ook niet te verwachten. In ieder geval ben ik niet gewiekst genoeg om dat te trachten af te dwingen. En laat een andere advocaat maar voor paal te staan. Voor doelpaal dan.

 

Willy van Eeckhoutte

 

Zelfs een gewiekste vraag stellen aan SoConsult, kost niets. Enkel voor een antwoord betaal je de opgegeven prijs als die je bevalt.

Lees hier het corona-arrest!

De Standaard, dinsdag 7 april 2020, p. 36   Boete De Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde Sportbeoefenaars bepaalt dat wanneer een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars die voor een bepaald...

08 April 2020 | Lees verder

Oude antwoorden op nieuwe vragen

De Standaard, maandag 6 april 2020, p. 2  Hoe de gelijke kansen garanderen van oudere of met gezondheidsproblemen kampende werknemers die bij sollicitaties geconfronteerd worden met jonge, "immune" ...

06 April 2020 | Lees verder

Betalen om te mogen werken

De Standaard, maandag 30 maart 2020 p 2 Kunnen en mogen werken: “je zou er geld voor geven” dezer dagen. Maar mag dat juridisch wel?  Laten wij vooreerst de vraag goed plaatsen: in weerwil van de si...

05 April 2020 | Lees verder

Weerwerkloosheid

De Standaard donderdag 19 maart 2020, p. 24 -25 Lock-out bij lockdown* Het pakket noodmaatregelen van de regering doet wat zijn benamingen betreft, denken aan de “love that dare not speak its name...

19 Maart 2020 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>