Verhuis met de steun van de RSZ

De Standaard, donderdag 13 december 2018, p. 6

 

Dichter bij het werk met de hulp van de RSZ

Fiscaal zou een verhuisvergoeding aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Dat zou werknemers ertoe aan te zetten dichter bij het werk te gaan wonen, schrijft Sarah Vankersschaever van De Standaard, al dan niet geïnspireerd door Ann Verhetsel en Toon Zijlstra van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen.

 

En wat met de RSZ?

Hoe (on)aantrekkelijk maakt de socialezekerheidswetgeving een verhuisvergoeding?

Een verhuisvergoeding maakt zonder twijfel in beginsel deel uit van het begrip loon waarmee wordt gewerkt om de basis samen te stellen waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn: de werknemer heeft er recht op (als de werkgever hem die toekent) als gevolg van (de verhuisinspanningen die hij doet met het oog op een gemakkelijkere uitvoering van) zijn arbeidsovereenkomst (art. 2, eerste lid, Loonbeschermingswet).

Verhuisvergoedingen worden niet, zoals vakantiegeld, uit dat loonbegrip en dus uit die basis gesloten door het derde lid van artikel 2 van de Loonbeschermingswet. Anders dan de vergoedingen voor woon-werkverkeer komen zij evenmin voor in de opsomming van loonbestanddelen die de socialezekerheidswetgeving uit die basis sluit (art. 19, § 2 – 19quater Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

Dus zijn daarop bijdragen verschuldigd?

Niet te vlug. De vraag rijst nog of een verhuisvergoeding ondergebracht kan worden onder de in algemene termen geformuleerde uitsluiting die luidt:  “de bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die ten laste van de werkgever vallen” (art. 19, § 2, 4°, eerste lid, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)?

Ik denk het wel. Dat het niet gaat om kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is geen beletsel. Het Hof van Cassatie heeft al bij herhaling beslist dat met toepassing van die bepaling uit het loonbegrip worden geweerd, de vergoedingen voor werkelijke meerkosten die de werkgever moet dragen ingevolge de tewerkstelling van een werknemer, ook als die kosten niet inherent zijn aan de uitvoering van de overeenkomst en dat ongeacht de bron en de modaliteiten van de verbintenis van de werkgever. Dat het daarbij ging over werknemers die van het buitenland verhuisden, lijkt niet-relevant.

?

Ja maar, hoor ik sommigen zeggen, verhuiskosten worden niet als vrij van bijdragen vernoemd in de administratieve instructies van de RSZ.

Inderdaad niet.

Et alors?

 

Willy van Eeckhoutte

 

Een vraag over RSZ-bijdragen? Stel ze via SoConsult

 

Verhuis met de steun van de RSZ

De Standaard, donderdag 13 december 2018, p. 6   Dichter bij het werk met de hulp van de RSZ Fiscaal zou een verhuisvergoeding aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Dat zou werknemers ertoe aan ...

13 December 2018 | Lees verder

Keeping up appearances

De Standaard, dinsdag 27 november 2018, p. 28   Hoeveel schijn behoeven schijnzelfstandigen? Schijnzelfstandigen zijn fysieke personen die formeel een beroepsactiviteit uitoefenen alsof zij zelfs...

27 November 2018 | Lees verder

“Maak van alle parlementsleden werknemers”?

De Morgen, vrijdag 23 november 2018, p. 1       Maak van alle parlementsleden zelfstandigen! Onafhankelijkheid Werknemers zijn, in de huidige stand van het recht, fysieke personen die tegen v...

23 November 2018 | Lees verder

Plooifiets of premie?

De Standaard, vrijdag 16 november 2018, p.     Is een akkoord nodig om klassiek loon om te zetten in flexloon? Bovenstaande artikel uit De Standaard geeft de indruk dat volgens de socialistische...

16 November 2018 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>