Nul verboden voor nulurencontracten

 De Tijd, woensdag 17 april 2019, p. 8

 

Geen verbod

Waar een verbod op nulurencontracten zou staan, is mij niet bekend.

Nietigheid

Iets anders is dat rechters al beslist hebben dat een arbeidsovereenkomst die bepaalt dat de tewerkstelling van de werknemer kan variëren van nul tot veertig uur per week, geheel of gedeeltelijk nietig is.

Geheel omdat dergelijke overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft.

Gedeeltelijk omdat de variabele arbeidsregeling als die wordt ingevuld door de werkgever, neerkomt op een potestatieve voorwaarde, die niet enkel om die reden nietig is, maar ook gelijkstaat met een door artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet verboden wijzigingsbeding.

Gevolg

Maar waartoe leidt een nietigverklaring van het nulurencontract of het nulurenbeding?

In ieder geval niet tot een recht op voltijds loon (Cass. 16 maart 1992, rolnummer 7752).

Wel kan de werknemer zich op de nietigheid beroepen zodat hij geen vergoeding verschuldigd is als hij opstapt of weigert in te gaan op een oproeping door de werkgever (Cass. 27 mei 1991, V.R./bvba Ralet Jean & Zonen). Nulurencontracten kan men inderdaad beschouwen als een bijzondere soort oproepcontracten.

Er bestaat dus niet alleen geen verbod op nulurencontracten, de civielrechtelijke sancties op het sluiten van dergelijke arbeidsovereenkomst zijn ook niet bijster indrukwekkend.

Maar, gelet op de zin die Tom Vandenkendelaere laat volgen op die waarin hij spreekt over een verbod op nulurencontracten, bedoelt hij wellicht dat een werkgever een werknemer met een nulurencontract niet kan “verbieden een extra baan te nemen bij een andere werkgever”. Een beding in een arbeidsovereenkomst dat dergelijk verbod bevat, is in België ook nietig. Maar dat is iets anders dan dat nulurencontracten “waarbij werknemers tijdelijk onbetaald thuis ‘kunnen’ zitten” verboden zouden zijn.

 

Willy van Eeckhoutte

 

SoConsult beantwoordt al uw vragen over arbeidsovereenkomsten. Klik hier.

 

 

Nul verboden voor nulurencontracten

De Tijd, woensdag 17 april 2019, p. 8   Geen verbod Waar een verbod op nulurencontracten zou staan, is mij niet bekend. Nietigheid Iets anders is dat rechters al beslist hebben dat een arbeidsovereenk...

17 April 2019 | Lees verder

Tuut tuut, hier komt (nog) een statuut

De Tijd, zaterdag 13 april 2019 p 43  Een mantelzorger is een persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon (art. 3, § 1, Mantelzorgerwet). Erkenning Hopeli...

14 April 2019 | Lees verder

Akkoord dat er geen loonakkoord is?

De Morgen, zaterdag 6 april 2019, p. 10 - Het Laatste Nieuws, zaterdag 6 april 2019, p. 8.  Om misverstanden te voorkomen: ik ga akkoord dat het bijzonderste is dat er een regeling is over alles wat ...

07 April 2019 | Lees verder

Hoe de loonblokkering deblokkeren?

De Standaard woensdag 27 maart 2019 p. 20    De Tijd woensdag 27 maart 2019 p. 4   Wat te doen?   Lenin stelde de vraag in 1902, maar ik denk niet dat de oplossing voor de situatie waarin wij gekome...

27 Maart 2019 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>