Leken in het recht

De Tijd, dinsdag 22 mei 2018, p. 1 en 3

 

Taal evolueert snel, dat weten wij. Maar of zij nu zo snel verandert dat lekenrechter synoniem is geworden van plaatsvervangend rechter, zoals De Tijd laat uitschijnen, betwijfel ik.

Ik weet wel dat De Valks Juridisch Woordenboek bij zijn omschrijving van lekenrechters aan de rechters in handelszaken die deel uitmaken van de rechtbank van koophandel, de rechters en raadsheren in sociale zaken in respectievelijk de arbeidsrechtbank en het arbeidshof en de juryleden, de plaatsvervangende rechters toevoegt (E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, tw. lekenrechters).


Maar ik houd het bij de invulling die in Nederland wordt gegeven aan lekenrechtspraak: rechtspraak door of met medewerking van niet-beroepsdeskundigen, te onderscheiden van rechtsgeleerde leden van een rechtscollege (zie N.E. ALGRA en H.R.W. GOKKEL, Fockema Andreae’s verwijzend en verklarend woordenboek, Groningen, Noordhoff, 2004, tw. lekenrechtspraak).


Dat stemt overigens het best overeen met het algemeen taalgebruik: Van Dale omschrijft een leek dunnetjes als “iemand die van een bepaald vak weinig of geen verstand heeft” . De Dikke Van Dale is radicaler: een leek is “iemand die van een bepaald vak geen verstand heeft”.


De advocaten, notarissen of professoren die als rechter “inspringen” en waarover het gaat in het artikel in De Tijd, lijken mij niet onmiddellijk leken in het recht te zijn. Zij dragen overigens ook een toog.


Uw lekenjournalist

 

Leken in het recht

De Tijd, dinsdag 22 mei 2018, p. 1 en 3   Taal evolueert snel, dat weten wij. Maar of zij nu zo snel verandert dat lekenrechter synoniem is geworden van plaatsvervangend rechter, zoals De Tijd laat u...

22 Mei 2018 | Lees verder

Het recht minimale dienstverlening te organiseren

De Tijd, dinsdag 15 mei 2018, p. 7       Als een werkgever die wordt geconfronteerd met een stakingsaanzegging, zelf een systeem van minimale dienstverlening opzet, doet hij dan geen afbreuk aan het ...

15 Mei 2018 | Lees verder

De onaanspreekbare aanspraak

De Standaard, maandag 7 mei 2018, p. 20-21     “De wet-Peeters geeft werknemers […] het recht om bij overmacht en dringende persoonlijke redenen thuis te werken”, maar “slechts 36 procent van de werk...

07 Mei 2018 | Lees verder

Een vakbondspremie is geen geschenk

De Tijd, woensdag 25 april 2018, p. 1    Het zal wel een lapsus zijn, maar ik laat hem toch niet liggen. Vakbondspremie Bij mijn weten wordt de hoogte van een vakbondspremie niet bepaald door de over...

25 April 2018 | Lees verder

WIKISOC blog

"harde" juridische commentaar bij de sociaalrechtelijke actualiteit

 

WAT? WX5 (WWWWW)

Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

VOOR WIE?

Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

INTERESSEERT WikiSoc U?

Teken dan in via een van de volgende kanalen. Het kost niets en u en ik steken er iets van op.

 Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op WikiSoc

>