Stel uw vraag aan SoConsult

  1. In welke hoedanigheid stelt u uw vraag? (zie voor wat dit betekent en impliceert nr. 3 van de FAQ)
  1. Formuleer hieronder uw vraag. Doe dit zo bondig en precies mogelijk.

Kan uw vraag niet binnen de bovenstaande ruimte worden gesteld, stuur ze dan naar wve@bellaw.eu, waarna het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse met u contact opneemt en afspreekt onder welke voorwaarden uw vraag kan worden behandeld.

  1. Vermeld, indien dat nodig is, hieronder alle concrete gegevens (data, bedragen enz.) die voor een antwoord op de vraag hierboven relevant zijn, maar laat andere gegevens weg.
  1. Indien het voor het beantwoorden van uw vraag absoluut noodzakelijk is dat daarvan kennis wordt genomen, kunt u hieronder een of meer (maximum 5, met een totaal aantal bladzijden van maximum 20) PDF bestanden opladen.
  2. Indien het voor het beantwoorden van uw vraag absoluut noodzakelijk is dat daarvan kennis wordt genomen, kunt u hieronder een of meer (maximum 3, met een totaal aantal bladzijden van maximum 10) PDF bestanden opladen.

(Wees daarin selectief, want een heel dossier bestuderen kan niet binnen het formaat van dit platform: u loopt dan het risico dat uw vraag wordt teruggestuurd).

  1. Vermeld hieronder de identiteit van de personen, ondernemingen of instellingen die m.b.t. uw vraag tegenstrijdige belangen hebben of zouden kunnen hebben, zodat wij kunnen controleren of wij de vraag niet op die grond moeten weigeren (zie FAQ 4).
  1. Als in mijn vraag of in de bijgevoegde bestanden melding wordt gemaakt van gezondheids- of strafrechtelijke gegevens, dan geef ik hierbij door het aanvinken van het vakje hiernaast uitdrukkelijke toestemming om die, vanzelfsprekend met eerbiediging van het beroepsgeheim, te gebruiken in de mate dat dit echt noodzakelijk is voor het beantwoorden van mijn vraag.
  1. Mijn contact- en facturatiegegevens zijn

>