remove_from_queue

Formuleer uw vraag 

 

record_voice_over

Ontvang snel een pertinent juridisch advies

chrome_reader_mode

Laad eventueel één of meer stukken op

 

euro_symbol

Betaal een vooraf voorgesteld vast bedrag

SoConsult is OOK ...

SoCompact/ Arbeidstijd zonder arbeid

49-2023 - 1-7 december Dat arbeid en arbeidstijd verschillende zaken zijn, blijkt duidelijk uit de definitie van arbeidstijd in de Arbeidswet, waarnaar het Hof van Cassatie in het hieronder nader aang...

Lees verder

SoCompact/ Sociale verkiezingen in aantocht: bereid u voor!

48-2023 - 24-30 november In onze vorige SoCompact over de sociale verkiezingen bespraken wij enkele belangrijke aandachtspunten en gaven wij aan de hand van een tabel een overzicht weer van de belangr...

Lees verder

WikiSoc/ Verzelfstandigde afhankelijkheid

Van onder- naar werknemer? De Tijd zaterdag 1 juli 2023 p. 3 Toen ik de titel van onderstaand opiniestuk van Danny Van Assche las, “Breng zelfstandigen niet onder in zelfde statuut als werknemers”, d...

Lees verder

WikiSoc/ Impliciet ontslag: gestorven maar niet dood

JTT 2023, 173-187 Burgerlijke revolutie in het arbeidsrecht “Revolusi”* Als wij Charlotte D’Herckers en Erwin Crabeels mogen geloven, zal het nieuw Burgerlijk Wetboek zo niet de Umwertung van alle, d...

Lees verder

SoConsult: een team van advocaten beantwoordt online uw sociaalrechtelijke vraag

SoConsult: voor vragen over arbeidsrecht en juridische aspecten van sociale zekerheid

 • wilt u een gedegen eerste advies bij juridische vragen over loopbaan, ontslag, arbeidsconflicten of pensioen?
 • wij zijn beslagen in heel het sociaal recht, zodat u voor alles wat daaronder valt bij ons terecht kan
 • het expertenteam van SoConsult geeft u een onderbouwd en betrouwbaar advies
 • wij bezorgen u ons antwoord via e-mail of met behulp van een video, naargelang wat het meest geschikt is

 

SoConsult: voor ondernemingen, besturen én particulieren

 • wij zijn echte advocaten en staan ten dienste van al wie sociaaljuridisch advies verlangt
 • zowel private als publieke werkgevers kunnen bij ons terecht
 • maar ook juridische en andere dienstverleners
 • en dat geldt eveneens voor particulieren, ongeacht of zij leidinggevende personeelsleden of andere werknemers zijn dan wel zelfstandigen

 

SoConsult is digitaal omdat het

 • werkt met big data (onze grote bibliotheek en volledige set van informaticatools)
 • gebruik maakt van deep learning (we leren al vele decennia en leren nog dagelijks bij, ook van uw vragen)
 • zorgt voor impact door niet enkel oog te hebben voor de inhoud (“content is the king”) maar ook voor de context (“...but context is the queen”) van uw vraag
 • antwoorden biedt met immersive experience (volledig inzicht in alle aspecten van uw vraag)

 

SoConsult geeft antwoorden die niet gemaakt zijn door robots of logaritmen  

 • maar door ervaren advocaten
 • die niet aan machine learning doen, maar zelf leren zodat u echte, en geen virtual reality krijgt
 • met de mogelijkheid naast of na de click (onlineconsultatie) ook de brick (als aansluitende consultatie in onze kantoren) te krijgen als dat aangewezen is

Waarom online juridisch advies vragen?

assignment_turned_in

Makkelijk

Aangezien SoConsult volledig digitaal is en online uw vraag zal beantwoorden, bespaart u

 • het maken van een afspraak
 • de verplaatsing naar het kantoor van een advocaat
 • de onzekerheid over
  • het al dan niet aankunnen en aannemen van de vraag
  • wat het u kost
  • de tijd waarbinnen u een antwoord mag verwachten
 • elke moeite m.b.t. de raadpleegbaarheid van het antwoord.

assignment_turned_in

Persoonlijk

Achter SoConsult staat

- geen robot of een machine,

- maar een team van ervaren en dynamische advocaten,

die gebruik maken van

- hun Authentieke Intelligentie en van

- de kennis die zij hebben opgedaan door jarenlang Diep Leren.

assignment_turned_in

Betrouwbaar

Aangezien SoConsult advocatenwerk is, geniet u alle waarborgen die aan het beroep van advocaat verbonden zijn op het vlak van 

 • kennis en expertise
 • ervaring
 • het vermijden van belangenconflicten en onverenigbaarheden
 • beroepsgeheim
 • aansprakelijkheid
 • en deontologie.

 

Het SoConsult-team

 

Welke vragen kunt u stellen via SoConsult?

Als onderneming, bestuur of professional

Juridische vragen over individuele of collectieve overeenkomsten, reglementen, rechten en verplichtingen van de werknemers, ontslag, socialezekerheidsverplichtingen enz.

group_add

person

Als particulier

Juridische vragen over uw arbeidsovereenkomst, uw rechten en verplichtingen, uw loopbaan, uw pensioen enz.

Enkele voorbeelden van vragen (en de antwoorden)

de antwoorden mogen alleen verschijnen na doorklikken op de vraag

0nder het tabblad Wat kan ik verwachten? staan nog een paar andere voorbeeldvragen en -antwoorden.

Onderneming, bestuur of professional

Voorbeeldvraag 1:

Ik heb een boekhoudbedrijf en wil een “loonbonusplan” invoeren waarbij aan de bedienden een bedrag van 1.500 euro wordt toegekend.

Het plan zou zo moeten opgesteld worden dat de werknemers enkel pro rata de effectief gewerkte dagen recht hebben op de bonus (ziektedagen behoren daartoe niet, maar de dagen van wettelijke moederschapsrust worden bij wijze van uitzondering met gewerkte dagen gelijkgesteld) en als “target” geldt dat geen verkeerde boekingen gebeuren.

Hoe doe ik dat en waarop moet ik letten?  

Klik hier voor het antwoord in tekstvorm

  

Voorbeeldvraag 2:

Ik zou aan mijn werknemers op het einde van het jaar een geschenk willen geven in de vorm van een deeltje van een bitcoin. Mag dat eigenlijk wel en welke risico's loop ik daarbij op het vlak van het sociaal recht?

Ik heb geen studie nodig van de problematiek, maar enkel een paar hints.

Klik hier voor het antwoord in de vorm van een video.

Bijlage: mindmap 

 

 

Particulier

Voorbeeldvraag 3:

Ik heb mijn werkgever met een aangetekende brief 6 weken opzeg gegeven. De reden daarvoor is dat ik een andere job had gevonden waarin ik 6 weken later moest beginnen.

Mijn werkgever zei mij enkele dagen na de opzeg dat ik volgens zijn sociaal secretariaat maar 4 weken meer mocht werken omdat ik nog geen jaar en een half bij hem in dienst ben. Hij blijkt intussen een vervanger te hebben gevonden, zodat hij mij eigenlijk liever zo vlug mogelijk ziet vertrekken. Hij zei mij dan ook dat ik geen 6, maar enkel nog 4 weken aan het werk kan blijven. Dat komt mij echter slecht uit, aangezien de firma die mij de nieuwe job aanbood, gisteren failliet is verklaard.

Mijn vraag is nu: is het juist dat ik maar 4 weken meer mag werken? En als dat zo is, heb ik dan recht op 2 weken opzegvergoeding?  

Klik hier voor het antwoord in tekstvorm

  

Voorbeeldvraag 4:

Ik heb voor een interimbureau 20 dagcontracten gesloten voor de promotie van een nieuw product. Die zijn ondertekend op het internet.

De promotie sloeg niet echt aan en werd daarom stopgezet. Het interimbureau deelde mij dat mee en gaf mij een C4 met de vermelding “verlating van het werk”. Toen ik hen erop attent maakte dat dit niet juist was, kreeg ik als antwoord dat ik toch geen recht heb op een uitkering van de RvA.

Ik voldoe inderdaad niet aan de voorwaarden daarvoor en wens ook geen werkloosheidsuitkering. Toch vind ik dat iets niet in orde is. Kan ik iets ondernemen en heeft dat zin?

Klik hier voor het antwoord in de vorm van een video

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.