Sociaal Compendium Arbeidsrecht – Corpus – Schorsing van de arbeidsovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval  - Gewaarborgd loon - Algemeen____________________________________

 6. Geen gewaarborgd loon tijdens de periode van uitvoering van aangepast of ander werk
(art. 52 § 5 en art. 73/1 Arbeidsovereenkomstenwet)

 

3947

Tijdens de periode van uitvoering van een aangepast of ander werk met toepassing van artikel 100 § 2 van de Ziekteverzekeringswet (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 2527) is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd i.g.v. arbeidsongeschiktheid:

  • wegens een ziekte, andere dan een beroepsziekte, die is opgetreden tijdens deze periode;
  • of wegens een ongeval dat geen arbeidsongeval is of een ongeval op de weg naar of van het werk, dat is opgetreden tijdens dezelfde periode.
SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven. Cookie policy