Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van tijdelijke corona

  14-2020 - 27 maart - 2 april

Voor een permanent bijgehouden overzicht van de belangrijkste gevolgen voor werken en niet kunnen of mogen weken in tijden van corona: klik hier. 

De coronamaatregelen hebben gezorgd voor een toevloed aan aanvragen om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 

Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed aan aanvragen, besliste de federale regering op 20 maart 2020 om de regels over tijdelijke werkloosheidtijdelijk te versoepelen voor alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus. Het KB dat deze afwijkende regels officieel maakt, werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De afwijkende regels gelden in principe van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020. Een aantal afwijkende regels gelden evenwel pas vanaf 1 maart 2020/2 april 2020. 

In de onderstaande tabel geven wij u een kort overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen de “normale” regels over tijdelijke werkloosheid en de tijdelijk afwijkende. Voor een uitgebreid overzicht van de afwijkende regels verwijzen we u naar de website van de RVA. 

Belangrijke kanttekening bij de onderstaande tabel: afhankelijk van de situatie waarin een onderneming zich bevindt, bestaan er in principe twee soorten tijdelijke werkloosheid waarop eventueel een beroep kan gedaan worden: 

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, 
  • tijdelijke werkloosheid om economische redenen. 

De formaliteiten zijn voor de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid anders. 

Sinds 13 maart 2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) aanvaardt de RVA evenwel een soepele toepassing van het begrip overmacht (zie RVA) en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kan bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt. Om die reden geven wij in de onderstaande tabel enkel het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht weer. 

Indien de tabel niet goed wordt weergegeven, klik dan hier.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

 

 

 

 

 

 

Normale regels 

 

 

 

 

 

Tijdelijke werkloosheid vanwege het coronavirus 

 

(regels die gelden vanaf 1 maart staan in het oranje aangeduid, regels die gelden vanaf 2 april staan in het geel) 

 

Dagbedrag werkloosheidsuitkering 

65 % van het gemiddeld dagloon 

 

minimum: 51,62 EUR  

maximum: 68,87 EUR 

70 % van het gemiddeld dagloon 

 

minimum: 55,59 EUR 

maximum: 74,17 EUR 

RVA-supplement: geen 

RVA-supplement: 5,63 EUR per dag 

 

Door de werkgever te vervullen formaliteiten 

kennisgeving overmacht aan RVA 

elektronische aangifte ASR scenario 2 (wordt niet meer vermeld op website RVA maar wordt niet afgeschaft door KB) 

 

 

 (in geval werknemer uitkeringsaanvraag moet doen, zie hieronder) 

elektronische aangifte ASR scenario 2  

 

(in geval werknemer uitkeringsaanvraag moet doen, zie hieronder) 

maandelijkse elektronische aangifte ASR scenario 5 

maandelijkse elektronische aangifte ASR scenario 5 

 

maandelijks controlekaarten C3.2A afleveren aan werknemer 

geen controlekaarten C3.2A  afleveren 

Door de werknemer te vervullen formaliteiten 

uitkeringsaanvraag bij uitbetalingsinstelling via: formulier C3.2-Werknemer  

 

(niet in alle gevallen moet een aanvraag gebeuren, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 3382) 

uitkeringsaanvraag bij uitbetalingsinstelling via: formulier C3.2-Werknemer-Corona  

 (niet in alle gevallen moet een aanvraag gebeuren, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 3382)

 

indienen controlekaart C3.2A bij de uitbetalingsinstelling 

 

Voorlopige uitkeringen voor de werknemer die nog niet over de nodige verantwoordingsstukken beschikt   

niet mogelijk 

mogelijk 

 

dagbedrag = 55,59 EUR 

 

Hannes Delagrange en Ester Van Oostveldt.

 

Nog vragen over het socialezekerheidsrechtelijke loonbegrip? Stel uw vraag hier

 

BRON: KB 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit (BS 2 april 2020) 

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Klik hier om de afleveringen van SoCompact van voor 1 januari 2018 te raadplegen.

 

Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van tijdelijke corona

14-2020 - 27 maart - 2 april Voor een permanent bijgehouden overzicht van de belangrijkste gevolgen voor werken en niet kunnen of mogen weken in tijden van corona: klik hier.  De coronamaatregelen heb...

03 April 2020 | Lees verder

Werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona

13-2020 -20-26 maart Verschijnt de tabel niet goed, klik dan hier. De maatregelen met betrekking tot de corona-crisis veranderen voortdurend. Daarom hebben wij het schema dat u wegwijs maakt in de bel...

24 Maart 2020 | Lees verder

Aanvullende kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan niet vrij van RSZ-bijdragen

11-2020 – 6 – 12 maart Hoewel in beginsel RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op alle (in geld waardeerbare) voordelen die een werkgever toekent aan zijn werknemer, kan de werkgever toch een aantal voord...

13 Maart 2020 | Lees verder

Pas op, niet iedereen die een studentenkaart heeft, is een student!

10-2020 – 28 februari – 5 maart Studenten kunnen gedurende maximum 475 uren per jaar tewerkgesteld worden op basis van een studentenovereenkomst zonder dat op het loon van die studenten de gewone soc...

06 Maart 2020 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

Archief

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>