Loon naar werk


     21-2023 - 19-25 mei
  

Zowel in het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht bestaat er een wettelijk vermoeden van voltijdse arbeid ingeval de omslachtige voorschriften niet werden nageleefd waarin de wet voorziet m.b.t. de opvolging van de prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers.

M.b.t. het arbeidsrechtelijk vermoeden (art. 171 van de programmawet van 22 december 1989) besliste het Hof van Cassatie al herhaaldelijk dat dit vermoeden is ingesteld ten voordele van de instellingen en de ambtenaren die bevoegd zijn om zwartwerk te voorkomen en niet ten voordele van de werknemer (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 1387). Een sociaal inspecteur mag dus ten aanzien van de werkgever tot die het bewijs levert van het tegendeel, ervan uitgaan dat een werknemer voltijds werkte, wanneer de deeltijdse werkroosters of de afwijkingen daarvan niet werden bijgehouden zoals voorgeschreven. Maar de deeltijdse werknemer kan zich niet op datzelfde vermoeden beroepen om loon te verkrijgen voor voltijdse prestaties als hij die niet bewijst.

In het hieronder nader aangewezen arrest beslist het Hof van Cassatie in dezelfde zin m.b.t. het socialezekerheidsrechtelijke vermoeden (art. 22ter RSZ-wet): dat vermoeden is niet ingesteld ten voordele van de werknemer, maar in het belang van de RSZ, om die toe te laten de socialezekerheidsbijdragen (op een voltijds loon) te innen en in te vorderen. Loon is de tegenprestatie van de arbeid verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zodat de werknemer die loon vordert voor voltijdse prestaties, als eisende partij die prestaties moet bewijzen.
BRON: Cass. 24 april 2023, S.22.000086.N

Loon naar werk

21-2023 - 19-25 mei  Zowel in het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht bestaat er een wettelijk vermoeden van voltijdse arbeid ingeval de omslachtige voorschriften niet werden nageleefd waarin ...

26 Mei 2023 | Lees verder

Hof van Cassatie bevestigt de “verlenging” van de verjaringstermijn van de RSZ tot 5 jaar

20-2023 - 12-18 mei De verjaringstermijnen De RSZ beschikt in beginsel over een termijn van 3 jaar om de socialezekerheidsbijdragen te vorderen van de werkgever die ze verschuldigd is. Nadien is het v...

17 Mei 2023 | Lees verder

Eenmalige koopkrachtpremie van maximum 750 euro

19-2023 - 5-11 mei  Ondernemingen die in 2022 goede resultaten hebben behaald, kunnen in 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers.De toekenning van de koopkrachtpremie wordt ge...

12 Mei 2023 | Lees verder

Sociale verkiezingen: belangrijke aandachtspunten en kalender

18 - 2023 - 28 april-4 mei In mei 2024 is het zover: dan zullen opnieuw sociale verkiezingen doorgaan. Op dit moment ligt een wetsontwerp voor dat enkele lichte wijzigingen zal aanbrengen in het wette...

05 Mei 2023 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.