Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen

 15-2021 - 10-15 april 2021

1. Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Een werknemer die erkend mantelzorger is, kan mantelzorgverlof opnemen (zie SoCompact nr. 27-36-2019).

Mantelzorgverlof is één van de vier thematische verloven naast het ouderschapsverlof, het palliatief verlof en het verlof voor medische bijstand.

De werknemer die mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een door de RVA betaalde uitkering. Die uitkering is gelijk aan de uitkering bij verlof voor medische bijstand (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 4121).

In tegenstelling tot de werknemer die één van de drie andere thematische verloven opnam, kon een werknemer die mantelzorgverlof opnam, tot nog toe geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie naast de federale onderbrekingsuitkering.

Het hieronder vermelde besluit van de Vlaamse regering, brengt hier verandering in. Met ingang van 1 september 2020 heeft een werknemer uit de privésector (inclusief social profit) die mantelzorgverlof opneemt en die tewerkgesteld is in het Vlaams Gewest ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Die premie komt bovenop de door de RVA betaalde uitkering. De bedragen van de Vlaamse aanmoedigingspremie kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid (zie website Vlaamse overheid).

De werknemer tewerkgesteld in de Vlaamse gezondheids-en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt of in de Vlaamse socioculturele sector, komt ook in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als hij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt.

In principe kan de aanmoedigingspremie, aan werknemers uit de privésector, met een terugwerkende kracht van maximum zes maanden, voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag tot het bekomen van de premie wordt ingediend, worden toegekend. In afwijking hiervan kan de premie voor een mantelzorgverlof dat begonnen is tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 toegekend worden met een terugwerkende kracht van negen maanden vóór de maand waarin de aanvraag wordt ingediend.

2. Bijdrageverminderingen voor de werkgevers uit de evenementensector, de reissector en de hotelsector

Ter ondersteuning van de werkgevers uit de evenementensector, de reissector en de hotelsector die zwaar getroffen zijn door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, werden drie nieuwe bijdrageverminderingen in het leven geroepen.

Hieronder een uiterst beknopt schematisch overzicht van de drie bijdrageverminderingen waarop (bepaalde categorieën van) werkgevers uit de beoogde sectoren (onder bepaalde strikte voorwaarden) aanspraak kunnen maken:

Beoogde sector

Beoogde kwartalen

Omvang bijdragevermindering

Evenementensector

2de en 3de kwartaal 2021

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor 5 werknemers

Reissector (1)

2de en 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor alle werknemers

Hotelsector

2de kwartaal 2021

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor 5 werknemers per vestiging

(1) De bijdragevermindering moet aangevraagd worden bij de RSZ uiterlijk op 30 juni 2021 (zie RSZ-instructies).

Ester Van Oostveldt.

BRON: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers (BS 14 april 2021).

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021).

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen

15-2021 - 10-15 april 2021 1. Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers Een werknemer die erkend mantelzorger is, kan mantelzorgverlof opnemen (zie SoCompact nr. 27-36-2019). Mantelzorgverlof is ...

16 April 2021 | Lees verder

Het vaccinatieverlof is er

14-2021 - 2-9 april 2021 De al eerder aangekondigde wet op het vaccinatieverlof staat in het Belgisch Staatsblad van vandaag. Aangezien is bepaald dat de wet in werking treedt op de dag waarop ze in h...

09 April 2021 | Lees verder

Werkgevers uit de cruciale sectoren kunnen verhoogde werkdruk opvangen met tijdelijk werklozen

13-2021 - 26 maart - 1 april Ondanks of dankzij de afgekondigde ‘paaspauze’, blijft het corona-wetgeving regenen. Zo vernam u wellicht de invoering voor werkgevers van de verplichte corona telewerka...

02 April 2021 | Lees verder

Vertrekvakantiegeld verrekenen bij bediende die van werkgever is veranderd

12-2021 – 19 t.e.m. 25 maart 2021 Wanneer de arbeidsovereenkomst van een bediende een einde neemt, moet de werkgever hem vertrekvakantiegeld betalen. Dat vertrekvakantiegeld vergoedt de door de bedie...

26 Maart 2021 | Lees verder

SOCOMPACT

wekelijkse sociaaljuridische informatie voor ondernemingen

SoCompact is het e-zine van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, dat de vinger aan de pols houdt over alles wat arbeids- en socialezekerheidsrecht betreft.

 

SoCompact onderscheidt zich van andere nieuwsbrieven door zijn

snelheid: wat wij brengen, is nooit ouder dan één week

regelmaat: elke vrijdag krijgt u het in uw mailbox (ook als u niets gemist hebt, krijgt u dat te horen)

selectiviteit: alleen wat u écht niet mag gemist hebben

compactheid: zoals zijn benaming weergeeft: geen ellenlange uiteenzettingen, maar gebalde, punctuele informatie.

Als u de werkweek afsluit met SoCompact, start u de maandag zonder iets te hebben gemist.

SoConsult is ook...

Gratis inschrijven op SoCompact

>