Wie onverschuldigd loon ontving, moet semibrutoloon terugbetalen

 40-2019-27 september-3 oktober

Het gebeurt dat een werknemer te veel loon of onterecht loon betaald krijgt. Op grond van de regel van het Burgerlijk Wetboek dat onverschuldigd betaalde bedragen moeten worden terugbetaald, dient hij dat dan aan de werkgever terug te betalen. 

Maar moet hij dan het bruto- of het nettobedrag terugbetalen? Op die vraag geeft het Hof van Cassatie een antwoord in het hieronder vermelde arrest van 16 september 2019. Het doet dat aan de hand van een analyse van de toepasselijke fiscaal- en socialezekerheidsrechtelijke bepalingen. 

Het antwoord luidt: 

  • de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet de werknemer terugbetalen 
  • maar de ingehouden persoonlijke socialezekerheidsbijdrage, in de regel 13,07 %, niet. 

Het is de werkgever die in dat geval de onverschuldigd betaalde werknemersbijdrage moet terugvorderen van de RSZ (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 550).  

Willy van Eeckhoutte. 

 

Nog vragen over loon en socialezekerheidsrecht? Stel uw vraag hier.

Bron: Cass. 16 september 2019, S.17.0079.F – S.18.0042.F 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

Klik hier voor de afleveringen van voor 1 januari 2018.


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

>