Sociaal Compendium Arbeidsrecht - Corpus - Arbeidsbescherming - Welzijn van de werknemers - Preventie van psychosociale risico’s op het werk – Interne procedure: verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

 

 

 C. Informele psychosociale interventie

2600 Informele psychosociale interventie

(art. 32/2 § 2 W – art. I.3-12 Codex Welzijn Werk)

De werknemer die meent schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, kan een informele psychosociale interventie vragen aan de vertrouwenspersoon of aan de preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociale aspecten van het werk. Dat geldt ook wanneer de werknemer meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (art. 32nonies W).

De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken naar een oplossing door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten, door middel van inzonderheid:
  • gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten;
  • een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van de hiërarchische lijn;
  • een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan.
Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.

Het verzoek tot informele psychosociale interventie leidt niet tot ontslagbescherming (zie nr. 2627).
 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.