134,71 euro RSZ-vrije thuiswerkvergoeding per 1 februari 2022

5-2022 - 28 januari - 3 februari


Kostenvergoedingen betaald door een werkgever aan een werknemer zijn vrij van RSZ-bijdragen (en niet-belastbaar) wanneer zij:
  • kosten vergoeden die ten laste vallen van de werkgever,
  • niet hoger zijn dan de werkelijk gedragen kosten (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 743, 5.).
In geval van betwisting komt het aan de werkgever toe om de realiteit van de kosten en de hoogte ervan aan te tonen.

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mag men forfaitair ramen. In dat geval moet de werkgever uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het bedrag van de werkelijke kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.

In de RSZ-instructies vind je een tabel met een beschrijving van de verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt, en ook de bedragen en de voorwaarden waaronder ze mogen worden toegepast.

Wat betreft de vergoedingen voor kosten verbonden aan thuiswerk, maakt de RSZ gebruik van de bedragen en voorwaarden ingeschreven in de fiscale Circulaire 2021/C/20 (zie hierover ook SoCompact 10-2021).

Zo aanvaardt de RSZ (net als de fiscus) dat werkgevers aan werknemers die structureel en op regelmatige basis (equivalent van 1 werkdag per week) een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire bureauvergoeding toekennen. Die forfaitaire bureauvergoeding dekt alle kosten die courant moeten worden gemaakt om de beroepsactiviteit op een normale manier uit te oefenen zoals bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, water, elektriciteit, verwarming, onderhoud,…De RSZ aanvaardt de toekenning van dit forfait op voorwaarde dat de werkgever niet op een andere manier in die kantoorkosten tussenkomt.

Het bedrag van het door de RSZ aanvaarde forfait van de bureauvergoeding is de afgelopen maanden al verschillende keren gewijzigd. In een recente tussentijdse instructie laat de RSZ weten dat het forfait per 1 februari 2022 wordt vastgesteld op 134,71 euro per maand.

Voor zoveel als nuttig/nodig, hieronder een schematisch overzicht van de bedragen van de forfaitaire bureauvergoeding die door de RSZ, sinds de aanvang van de COVID-19-pandemie, werden/worden gehanteerd.

 

Bedrag forfaitaire bureauvergoeding
Van toepassing
126,94 EUR
Vóór 01.04.2020
129,48 EUR
Van 01.04.2020 tot 31.03.2021
144,31 EUR
Van 01.04.2021 tot 30.09.2021
132,07 EUR
Van 01.10.2021 tot 31.01.2022
134,71 EUR
Vanaf 01.02.2022

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: Tussentijdse RSZ-instructies 2021/4, Jaarbedragen en aanpassing onkostenvergoedingen, update 12/01/2022 (www.socialsecurity.be)

 

Volledigheidshalve nog dit. Afgelopen week werd ook het koninklijk besluit gepubliceerd dat de diverse coronamaatregelen op het vlak van tijdelijke werkloosheid verlengt tot 31 maart 2022 (zie website RVA en KB 16 januari 2022 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 1 februari 2022))

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.