Aanpassing van de Genderwet op til

 6-2020 - 31 januari t.e.m. 6 februari

  

In deze periode van windstilte op wetgevend vlak signaleren wij u dat in de Kamer op 23 januari 2020 een wetsvoorstel werd goedgekeurd dat de Genderwet aanpast. 

De aanpassing werd nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat dit binnenkort zal gebeuren. 

De Genderwet verbiedt, o.m. in de arbeidsbetrekkingen, zowel directe als indirecte discriminatie op grond van geslacht. 

De Genderwet stelt voor zijn toepassing het direct onderscheid op een aantal gronden, gelijk met een direct onderscheid op grond van geslacht. 

Tot op vandaag zijn gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht, een direct onderscheid op grond van:

 • zwangerschap,
 • bevalling,
 • moederschap,
 • geslachtsverandering,
 • genderidentiteit of genderexpressie. 

De zopas in de Kamer goedgekeurde wet voegt daar nu nog een aantal discriminatiegronden aan toe. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zullen ook worden gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht, een direct onderscheid op grond van:

 • het geven van borstvoeding,
 • adoptie,
 • medische begeleide voortplanting,
 • sekse-kenmerken,
 • vaderschap,
 • meemoederschap. 

De gelijkstelling van de hierboven vermelde directe onderscheiden met een direct onderscheid op grond van geslacht, betekent dat voor die onderscheiden hetzelfde mechanisme van discriminatiebestrijding geldt als in geval van discriminatie op grond van geslacht. 

Zo zal bijvoorbeeld een werkneemster die kan bewijzen dat de werkgever haar heeft ontslagen omwille van het feit dat ze een IVF-behandeling ondergaat, een schadevergoeding van 6 maanden loon kunnen vorderen op grond van de Genderwet. 

In de huidige stand van de wetgeving is de bescherming tegen discriminatie van een werkneemster die een IVF-behandeling ondergaat minder sluitend geregeld. 

Een vergoeding vorderen op grond van de ontslagbescherming van zwangere werkneemsters opgenomen in de Arbeidswet, is niet evident als de betrokken werkneemster op het moment van het ontslag wel in behandeling is, maar nog niet zwanger. 

De betrokken werkneemster kan haar vordering ook steunen op de Genderwet. Dat het ontslag omwille van het ondergaan van een IVF-behandeling een directe discriminatie op grond van geslacht kan uitmaken, wordt nu al in de rechtspraak aanvaard (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 2503). Voortaan zal dat uitdrukkelijk volgen uit de nieuwe bepaling van de Genderwet.

 Ann Taghon.

Nog vragen over het discriminatieverbod in de arbeidsbetrekkingen? Stel uw vraag hier!

 

 

BRON: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, Kamer DOC 55 0165/0012

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.