Aanvullende kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan niet vrij van RSZ-bijdragen

 11-2020 – 6 – 12 maart

Hoewel in beginsel RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op alle (in geld waardeerbare) voordelen die een werkgever toekent aan zijn werknemer, kan de werkgever toch een aantal voordelen toekennen waarop geen (gewone) RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Dit is o.m. het geval met de aanvullingen bij wettelijke socialezekerheidsvoordelen. Die aanvullingen worden geweerd uit het loonbegrip dat de RSZ hanteert als basis voor de bijdragen.

In de recentste versie van zijn administratieve instructies benadrukt de RSZ dat een aanvulling bij een wettelijk socialezekerheidsvoordeel slechts vrij is van bijdragen wanneer het tot doel heeft een compensatie te zijn voor het verlies van het inkomen uit arbeid of voor de toename van de uitgaven door de totstandkoming van één van de risico’s gedekt door de verschillende takken van de sociale zekerheid. De RSZ verwijst hiervoor naar vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie (zie o.a. Cass. 25 maart 2019, S.17.0048.F).

De RSZ preciseert verder dat een aanvulling op de kinderbijslag als compensatie voor een loonsverlaging of toegekend in het kader van een systeem van loonoptimalisatie, zoals dat kan voorkomen in een cafetariaplan, niet aan deze voorwaarden beantwoordt en dus niet uitgesloten wordt uit het socialezekerheidsrechtelijke loonbegrip. Opdat de aanvullende vergoeding vrij zou zijn van bijdragen, moet er immers een compenserend verband kunnen worden vastgesteld en dit moet bestaan tussen de aanvullende vergoeding en een toename van de uitgaven die veroorzaakt worden door de totstandkoming van het risico dat door de tak van kinderbijslag wordt gedekt.

Opgelet! Aanvullingen bij wettelijke socialezekerheidsvoordelen die wel aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, zijn uitgesloten uit het socialezekerheidsrechtelijke loonbegrip. Dat betekent dat op die voordelen geen gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Dat betekent evenwel niet dat op die voordelen geen bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd kan zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de premies voor groepsverzekeringen waarop een werkgeversbijdrage van 8,86 % verschuldigd is (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 1254 – 1260) (in bepaalde gevallen kan er nog een bijkomende bijdrage van 3 % verschuldigd zijn, zie SoCompact nr. 51-2018).

Ester Van Oostveldt.

 

Nog vragen over het socialezekerheidsrechtelijke loonbegrip? Stel uw vraag hier.

 

BRON: Administratieve instructies RSZ - 2020/1 (www.socialsecurity.be)

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.