Als het paritair comité de ontslagbescherming niet wil opheffen

                                                                             

17-2018 – 20 t.e.m.26 april

Personeelsafgevaardigden in en kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het preventiecomité kunnen maar worden ontslagen om een door het arbeidsgerecht vooraf erkende dringende reden of door het paritair comité vooraf erkende economische of technische redenen. 

De wet die dit regelt, voorziet niet in de mogelijkheid van een beroep bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing waarbij het paritair comité de aangevoerde economische of technische redenen erkent (en dus de ontslagbescherming “opheft”), evenmin trouwens als tegen een negatieve beslissing van het paritair comité. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit strijdig is met de Grondwet (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 3275). 

Daarnaar verwijzend beslist het Hof van Cassatie in het hieronder aangewezen arrest dat de werkgever of de werknemer de beslissing van het paritair comité moet kunnen voorleggen aan de rechter. Dat kan zelfs in een procedure waarin de ontslagen beschermde werknemer van wie de bescherming niet werd opgeheven, een beschermingsvergoeding vordert, zo blijkt uit het arrest. 

Die controle van de rechter impliceert geen beoordeling van de opportuniteit van de door de werkgever ingeroepen maatregelen om aan de ingeroepen economische of technische redenen het hoofd te bieden, zo voegt het Hof eraan toe. 

Evenmin moet de controle van de rechter beperkt blijven tot de gevallen van sluiting van de onderneming of een afdeling ervan of het ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. De vernauwde benadering van economische of technische redenen geldt immers enkel wanneer het paritair comité zich niet heeft uitgesproken over de vraag tot “opheffing van de bescherming” binnen twee maanden vanaf de aanvraag van de werkgever. 

Willy van Eeckhoutte. 

 BRON: Cass. 12 maart 2018, S.15.0060.N

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.