Arbeidsdealwet: inwerkingtreding en aandachtspunten

        46-2022 - 11-17 novemberIn het Belgisch Staatsblad van 10 november 2022 verscheen de lang verwachte wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen. Deze wet is de uitvoering van de zogenaamde "arbeidsdeal" (zie SoCompact nr. 27-35 - 2022).
 
In de onderstaande tabel wordt een beknopt overzicht gegeven van de maatregelen die zijn opgenomen in de Arbeidsdealwet. Daarbij wordt per maatregel de datum van inwerkingtreding vermeld alsook de eventuele aandachtspunten voor de werkgever.
 
Let op, het gaat om een schematisch overzicht. Sectorale en andere uitzonderingen zijn niet vermeld.
 
Het overzicht volgt de volgorde van de Arbeidsdealwet.
 
Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u een korte toelichting over de inhoud van de maatregelen.

 

Arbeidsdealwet

 

inwerkingtreding

aandachtspunten voor WG

variabele deeltijdse werkroosters bekendmaking

·         minstens 7 werkdagen vooraf (voorheen: 5 werkdagen)

·         kan met cao verkort worden tot min. 3 werkdagen (voorheen: 1 werkdag)

20 november 2022

 arbeidsreglement aanpassen tegen 21 augustus 2023

vierdagenwerkweek

(zie SoCompact  nr. 43-2022)

20 november 2022

 indien WG mogelijkheid wil invoeren: arbeidsreglement aanpassen/cao sluiten

wisselend weekregime

20 november 2022

 indien WG mogelijkheid wil invoeren: arbeidsreglement aanpassen

 platformeconomie - vermoeden arbeidsovereenkomst

1 januari 2023

 rekening houden met het weerlegbaar vermoeden van arbeidsovereenkomst

platformeconomie - zelfstandige platformwerker

nog bij KB te bepalen

 ·         geen onmiddellijke actie vereist

·         na inwerkingtreding: verzekering lichamelijke schade aangaan

transitietrajecten - na  opzeg WN - bij andere WG

20 november 2022

 WG kan aan WN transitietraject aanbieden / WN kan transitietraject vragen

inzetbaarheidsbevorderende maatregelen - bij ontslag met OZT/OZV van min. 30 weken

1 januari 2023 - van toepassing op ontslagen vanaf 1 januari 2023

 

 rekening houden met recht op betaalde afwezigheid voor WN voor volgen van inzetbaarheidsbevorderende maatregelen

e-commerce - specifiek kader

20 november 2022

 mogelijkheid invoeren nachtarbeid met prestaties tussen 20 en 24 u en vanaf 5 u (met cao (instemming 1 vakbond) in te voeren)

e-commerce  éénmalig experiment - looptijd max. 18 maanden

20 november 2022

 mogelijkheid om nachtarbeid met prestaties tussen 20 en 24 u en vanaf 5 u op vrijwillige basis te laten verrichten (noch cao, noch gewone procedure aanpassing arbeidsreglement nodig)

 recht op deconnectie - WG’s met 20 WN’s of meer (zie SoCompact nr. 37-2022)

20 november 2022

 ·         cao sluiten of arbeidsreglement aanpassen (tenzij cao van de NAR)

 ·         formaliteiten moeten op 1 januari 2023 vervuld zijn

jaarlijks opleidingsplan - WG’s met 20 WN’s of meer

1 september 2022

 opleidingsplan opstellen vóór 31 maart 2023

individueel opleidingsrecht - WG’s met 20 WN’s of meer

10 november 2022

 ·         vanaf 2023: min. 4 opleidingsdagen /jaar/WN

 ·         vanaf 2024: min. 5 opleidingsdagen /jaar/WN

 individueel opleidingsrecht - WG’s met 10 WN’s – 20 WN’s

10 november 2022

 1 opleidingsdag/jaar/WN

 

 

Ann Taghon.

 

BRON: Wet 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.