Bellaw zoekt / Laatste covid-wetgeving? / Oorlog in Oekraïne

   24-2022 - 10-16 juni

Confrater gezocht


Arbeidsrechtelijke maatregelen i.v.m. corona en de oorlog in Oekraïne 

Corona 


Deze week verscheen – schromelijk laat – nog maar eens een wet die sociaalrechtelijke coronamaatregelen bevat. 
 

Het gaat om een wet die een aantal maatregelen verlengt die werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs, moeten toelaten vlot in te spelen op personeelstekorten door de coronacrisis. De verlenging geldt voor de periode van 1 april t.e.m. 30 juni 2022. Een overzicht van de verlengde maatregelen kan u vinden in SoCompact 16-2022. 

Oorlog in Oekraïne en opzegging door de werkgever 


De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt m.b.t. een aantal gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, ...), dat wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt vóór of tijdens die gevallen, de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens de schorsing. Dat geldt slechts in de gevallen die uitdrukkelijk in de Arbeidsovereenkomstenwet zijn bepaald (zie
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr. 4397). 

Door covid werd bepaald dat de opzeggingstermijn ook wordt geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht corona (zie SoCompact 26-2020). 

De hieronder vermelde wet voorziet dit nu ook m.b.t. de schorsing door tijdelijke werkloosheid overmacht die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne: 

  • zowel de werknemer als de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen, 
  • bij opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens die schorsing, loopt de opzeggingstermijn verder tijdens die schorsing,
  • bij opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens die schorsing,  houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens die schorsing (tenzij de opzeggingstermijn al liep vóór 1 april 2022). 
Let op! Het toepassingsgebied van de hieronder vermelde wet is beperkt tot zorgsector en het onderwijs. Dat wil zeggen dat in andere sectoren de opzeggingstermijn bij opzegging gegeven door de werkgever verder loopt tijdens een periode van schorsing door tijdelijke werkloosheid overmacht die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne. 

De vraag rijst evenwel of hier geen vergissing is geslopen in de tekst van de wet. Er is namelijk geen (of bijzonder weinig?) tijdelijke Oekraïnewerkloosheid in de sectoren zorg en onderwijs. Bovendien blijkt niet uit de parlementaire voorbereding van de wet dat het de bedoeling was het toepassingsgebied zo beperkt te houden.

We zullen niet nalaten u te informeren als er hierover meer duidelijkheid is.

Het betreft hoe dan ook een tijdelijke regel die maar geldt van 10  t.e.m. 30 juni 2022. 

Ann Taghon. 

BRON: Wet 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10 juni 2022. 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.