Bonusplan ingevoerd met toetredingsakte kan voortaan elektronisch ingediend worden

 

13-2019 – 22 t.e.m. 28 maart

Wanneer een werkgever een systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, kort gezegd een bonusplan, wil invoeren ten voordele van de werknemers, dan moet hij daartoe de wettelijk voorgeschreven procedure volgen. 

Zie i.v.m. het begrip niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 2809. 

Een werkgever kan het bonusplan invoeren:

  • via een ondernemings-cao,
  • of, voor de werknemers voor wie geen vakbondsafvaardiging bestaat, naar keuze van de werkgever,
    • ofwel door middel van een ondernemings-cao,
    • ofwel door middel van een toetredingsakte. 

Daarbij moet verplicht gebruik gemaakt worden van een modelformulier, zowel bij de invoering bij cao, als bij de invoering bij toetredingsakte. 

Om de procedure van de neerlegging en de behandeling bij de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te vereenvoudigen, werden in 2017 door de CAO nr. 90/3 nieuwe modellen van cao en van toetredingsakte ingevoerd. Die nieuwe modellen moeten een elektronische neerlegging toelaten. 

In een nieuwsbericht meldt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat de elektronische neerlegging voortaan mogelijk is voor de bonusplannen die worden ingevoerd met een toetredingsakte en zulks via www.bonusplannen.be, www.plansbonus.be of www.bonusplaene.be

Bonusplannen die worden ingevoerd bij cao kunnen op dit moment nog niet elektronisch neergelegd worden. 

Ann Taghon.

 

 Nog vragen omtrent een bonusplan of een andere alternatieve beloningsvorm? Stel uw vraag hier!

 

BRON: nieuwsbericht van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 25 maart 2019 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.