Bubbels op bedrijfsfeesten

  20-2021 14-20 mei

De vraag die wij hier aansnijden is bijzonder delicaat en voor het antwoord daarop begeven wij ons op glad ijs. Maar doen schaatsrijders en kunstschaatsers dat ook niet?

De gladheid is het gevolg van de communicatie van de overheid en het feit dat aan de tekst van het ministerieel besluit dat uitvoering moet geven aan het Zomerplan, nog hard moet kunnen worden gewerkt. Hopelijk begeven de opstellers van “het MB” zich ook taalkundig beslagen op het ijs, want voor het antwoord op onze vraag lijken heel wat begrippen een precieze invulling te behoeven:
 • kan een terugkeermoment voor werknemers uren duren?
 • is een bedrijfsfeest dat gepaard gaat met een optreden, een evenement?
 • valt een personeelsfeest zonder optreden maar met een drankje en een hapje onder feesten en recepties?
 • is een feestelijke terugkeer van het personeel om de eerste stap naar “normaler leven” te vieren, te beschouwen als werk en het feestlokaal als de werkplaats, of als een terugkeermoment?
Onze vraag luidt immers: mag een werkgever zijn personeel laten terugkeren voor een personeelsfeest waarop de werknemers hun collega’s die zij maandenlang niet of enkel op een schermpje hebben gezien, terug fysiek in de ogen kunnen kijken of misschien zelfs, als beide kanten ingeënt zijn, terug in elkaars armen kunnen vallen?

Wij gaan ervan uit dat het evenement niet eerder plaatsheeft dan 9 juni 2021, datum waarop stap 1 van het Zomerplan in werking zou treden.

Onderaan deze bijdrage vindt u een schematische weergave van de huidige regels ter zake en van de regels uit stap 1 van het Zomerplan zoals die op dit ogenblik terug te vinden zijn op de officiële coronawebsite van de overheid.

Evenement?

Het woord evenement gebruiken wij hierboven in zijn gebruikelijke betekenis van georganiseerde grootschalige gebeurtenis.

Maar of een bedrijfsfeest een evenement is voor de toepassing van de coronamaatregelen, zal natuurlijk bepaald worden door de begripsomschrijving die het te verwachten ministerieel besluit daaraan zal geven.

De thans geldende regeling, het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 mei 2021, bevat geen omschrijving van een evenement. Uit de tekst valt wel af te leiden dat men verwijst naar iets wat door professionelen wordt georganiseerd en dat het noodzakelijk is zich te houden aan “het protocol”. In het Zomerplan lezen we dat evenementen bv. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden zijn.

Als "ons" bedrijfsfeest niet gepaard gaat met een optreden, lijken we de toepassing van “de evenementenregel” te kunnen uitsluiten.

Feest of receptie of terugkeermoment?

Een feest is een vrolijke bijeenkomst ter viering van een heuglijk feit. “Ons” bedrijfs- of personeelsfeest heeft zeker iets heugelijks te vieren: het feit dat het personeel weer mag samenkomen. Maar laat die “mag” nu precies de vraag zijn.

Als “ons” bedrijfsfeest te beschouwen is als een “terugkeermoment” (na 9 juni 2021 blijft telewerk verplicht maar wordt onder bepaalde voorwaarden een “terugkeermoment” per week toegelaten), dan mag nooit meer dan twintig procent van de werknemers tegelijk aanwezig zijn (of maximum vijf in kmo’s met minder dan tien werknemers).

Maar ligt de klemtoon op het feest of de receptie, waarvoor de regel dezelfde is, dan mogen “tot 50 personen binnen“ als “de regels van de horeca” worden gevolgd.

Voor buiten, in de tuin bijvoorbeeld, gelden ook “de regels van de horeca”. Die voorzien in geen beperking van het totaal aantal aanwezigen maar wel in een beperking “tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen“. In een onderneming met een goede facility manager moet dat lukken, want uit de omstreden communicatie van de Vlaams minister-president, denken we te kunnen besluiten dat het niet verplicht is een cateraar in te schakelen.

Tuinfeest?

De Vlaams minister-president had het in zijn omstreden communicatie telkens over tuinfeesten. Maar in de tekst die op de officiële coronawebsite van de overheid de beslissingen weergeeft van het overleg tussen de federale regering en de regeringen van de deelstaten en die ook op de website van de premier terug te vinden is, komt de term tuin enkel voor in de samenstellingen dierentuinen en binnenspeeltuinen.

Volgens de huidige regels, zijn samenscholingen in een privétuin (= privé tuinfeestje?), toegestaan met een maximum van tien personen mits de regels van social distancing gerespecteerd worden. Het is vooralsnog niet duidelijk of deze regel gehandhaafd blijft in stap 1 van het zomerplan.

Buiten?

Buiten komt elf keer voor in die tekst en wellicht vallen tuinen ook daaronder en zelfs een koer of een parking. Maar tuinen zijn niet altijd buiten. Zijn binnentuinen ook nog als buiten aan te merken, voor wintertuinen is dat minder evident.

Bubbels-pauze?

Na meer dan een jaar nagenoeg volledig thuis te hebben gewerkt, is natuurlijk bijna elke gelegenheid die doorgaat met anderen dan de vaste bubbelleden een ‘feest’.

Maar we mogen niet overdrijven: een koffiepauze is nog altijd geen ‘feest’. Wordt het dat wel als we de eenzame koffiepauze aan de werkpost vervangen door een glaasje bubbels en een versnapering?

En wat wanneer in bijvoorbeeld New Holland waar in maart vorig jaar nog 1.450 werknemers naar huis werden gestuurd omwille van één coronabesmetting, de 290 werknemers die op vrijdag 11 juni 2021 aanwezig zijn (20 %) dat beslissen?

Conclusie

Wij wensen de redacteuren van het ministerieel besluit veel moed. Maar het vermoeden is gewettigd dat zij het tot een goed einde brengen: in het Zomerplan wordt hun Ministerieel Besluit alvast met hoofdletters geschreven.

Het SoConsultteam (in feeststemming).

BRON: Zomerplan: in vier stappen naar een normaler leven

  Huidige regels ingeschreven in MB 28.10.2020 Regels in stap 1 van het zomerplan van toepassing vanaf 09.06.2021 (onder voorbehoud van bevestiging bij MB)
Evenementen
 • binnen: verboden
 • buiten: tot 50 personen, zittend, met mondmasker, mits naleving afstandsregels, hygiënemaatregelen en voorschriften protocol en toelating bevoegde gemeentelijke overheid
 • binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar
 • buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar
Feesten en recepties
 • toegelaten in open terrassen van feest- en receptiezalen
 • + regels horeca
 • binnen: max. 50 personen + regels horeca (bv. tafels van 4)
 • buiten: regels horeca
Horeca
 • gesloten
 • behalve open terrassen
 • min. 1,5 m tussen de tafelgezelschappen
 • max. 4 personen per tafel of 1 huisgezin
 • enkel zitplaatsen
 • binnen en buiten
 • min. 1,5 m tussen de tafelgezelschappen
 • max. 4 personen per tafel of 1 huisgezin
Privéfeesten binnen ieder huishouden mag max. 2 personen (van zelfde huishouden) tegelijkertijd in huis ontvangen (met naleving regels social distancing) ieder gezin kan max. 4 personen binnen ontvangen
Privéfeesten buiten max. 10 personen met naleving regels social distancing (nog) niet bepaald
Terugkeermomenten
voor telethuiswerkers
niet voorzien
 • 1 terugkeermoment per week
 • max. 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.