De per 1 januari 2023 verhoogde activeringsbijdrage: RSZ verduidelijkt


   9-2023 – 24 februari-2 maart

De programmawet van 26 december 2022 heeft, met ingang van 1 januari 2023, een aantal wijzigingen aangebracht aan de bijzondere activeringsbijdrage verschuldigd door de werkgevers die bepaalde werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon. Wij signaleerden u dat in onze SoCompact nr. 3-2023.

De programmawet heeft de bijzondere bijdrage voor de werknemers van 55 tot 59 jaar verhoogd tot 20 %. De programmawet heeft ook een bijkomende verhoging van de bijdrage ingevoerd voor werkgevers die “veel” werknemers vrijstellen van prestaties. Aldus wordt de bijzondere bijdrage sinds 1 januari 2023 verhoogd met 25 % wanneer de werkgever de bijzondere bijdrage voor minstens 10 % van zijn werknemers verschuldigd is.

In antwoord op een door ons gestelde vraag, verduidelijkt de RSZ dat de verhoging met 25 % niet enkel geldt voor de procentuele bijdragen maar ook voor de in de wetgeving vermelde forfaitaire minimumbedragen van de bijzondere bijdrage (we hebben de SoCompact nr. 3-2023 in die zin aangepast).

De RSZ verduidelijkt ook dat om te bepalen of de activeringsbijdrage voor minstens 10 % van de werknemers verschuldigd is, rekening moet gehouden worden met alle werknemers die in de loop van het kwartaal werkzaam geweest zijn (ongeacht hun prestaties), met uitzondering van:
  • studenten onder solidariteitsbijdragen
  • leerlingen - alternerend leren (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 1120)
  • flexi-werknemers
  • gelegenheidswerknemers in de land- of tuinbouw
  • gelegenheidswerknemers in de horeca.
Deze laatste verduidelijking staat ook te lezen in de RSZ-instructies van het eerste kwartaal van 2023 die afgelopen week gepubliceerd werden.
Schematisch weergegeven ziet de bijdrage er, per 1 januari 2023, als volgt uit:

Leeftijd werknemer bij aanvang
vrijstelling van prestaties

Bijdragepercentage op brutokwartaalloon

Gewoon

Verhoogd

< 55 jaar

20 %

(minimum 300 EUR)

25 %

(minimum 375 EUR)

≥ 55 jaar < 58 jaar

≥ 58 jaar < 60 jaar

≥ 60 jaar < 62 jaar

15 %

(minimum 225,60 EUR)

18,75 %

(minimum 282 EUR)

≥ 62 jaar

10 %

(minimum 225,60 EUR)

12,5 %

(minimum 282 EUR)


Ester Van Oostveldt


BRON: e-mail RSZ d.d. 1 maart 2023
Administratieve instructies RSZ - 2023/1 (www.socialsecurity.be)

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.