De vijfde betekenis van de C4

     15-2019 - 5 t.e.m. 11 april

C4 staat voor een auto van het merk Citroën, een springstof, een spoorlijn van de Cercanias Madrid en een plantensoort.

https://nl.wikipedia.org/wiki/C4

C4 duidt ook een papierformaat aan, waarmee het al wat dichter komt in de buurt van de betekenis welke die afkorting in België heeft: een administratief document.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Papierformaat

De definitie die in de lijst met een verkorte weergave van verschillende mogelijke betekenissen in Wikipedia staat, (of stond: ik heb https://nl.wikipedia.org/wiki/C4 laatst geraadpleegd op donderdag 11 april 2019 om 11.10 uur) is echter fout: “een administratief document in België voor de aankondiging van een ontslag”.

Het Hof van Cassatie besliste in het hieronder nader aangewezen arrest dat “een C4” niet noodzakelijk een ontslagaankondiging of –mededeling is.

Het Hof herinnert eraan dat ontslag een handeling is waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt dat ze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Het onderstreept dat geen enkele wetsbepaling de geldigheid van het ontslag aan welbepaalde vormen onderwerpt. De veruitwendiging van de wil tot beëindiging, de kennisgeving van het ontslag, kan zowel mondeling, schriftelijk als impliciet gebeuren.

Of een werkgever of een werknemer kennis heeft gegeven aan de andere partij van zijn wil de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maakt het voorwerp uit van een feitelijke beoordeling, die in cassatie onaantastbaar is. Maar het Hof van Cassatie kan nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

Wanneer betwisting bestaat over de vraag of de overhandiging van een C4-formulier bewijst dat de werkgever ontslag heeft gegeven, moet de feitenrechter vaststellen dat de werkgever daarmee de wil heeft uitgedrukt de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De loutere overhandiging van het formulier volstaat daartoe niet.

In het arrest is dat niet aan de orde, maar de officiële benaming van het C4-formulier is “werkloosheidsbewijs-arbeidsbewijs” C4 (art. 87, eerste lid, 1°, Uitvoeringsbesluit Werkloosheidsbesluit). Het is bestemd voor het dossier dat de uitbetalingsinstelling aanlegt met het oog op de toekenning van een werkloosheidsuitkering (art. 90, tweede lid, Uitvoeringsbesluit Werkloosheidsbesluit).

De bestemmeling is m.a.w. finaliter de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en niet de werknemer.

Wikipedia schrijft: “De reden tot ontslag mag niet op de C4 vermeld worden. Is dit wel het geval […] dan is er geen recht op werkloosheidsuitkering, en spreekt de administratie van een "vuile” of “foute” C4”.

https://nl.wikipedia.org/wiki/C4_(document) 

Dat is natuurlijk niet juist: de “juiste oorzaak van de werkloosheid” mόet op het formulier worden vermeld. En van “vuile“ C4’s heb ik nog nooit gehoord en ze alleen gezien als ze verfrommeld en beduimeld uit de zak van een werknemer komen.

Wel vind ik dat het riskant is de mededeling van de werkelijke reden van het ontslag die de CAO nr. 109 (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 4637) voorschrijft, te doen op het C4-formulier of althans die mededeling daartoe te beperken. Het cassatiearrest van 4 maart 2019 bewijst dat de overhandiging van het formulier niet noodzakelijk als een mededeling aan de werknemer moet worden beschouwd.

 

Willy van Eeckhoutte.

 

Nog vragen omtrent de verplichtingen van een werkgever bij ontslag? Stel uw vraag hier!

 

BRON: Cass. 4 maart 2019, S.18.0047.N

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.