Detachering van vlekken ontdaan

  50-2020 - 4 t.e.m. 10 december 2020

Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”.

Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de figuur aan te duiden van een werknemer die door zijn werkgever naar een ander land wordt uitgezonden met behoud van een band met zijn werkgever. Het kernwoord is ter beschikking stellen.

De algemeen Nederlandse betekenis is ook de definitie die de Detacheringsrichtlijn gebruikt: “onder ‘ter beschikking gestelde werknemer’ wordt verstaan, iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt” (art. 2.1). Op grond van die richtlijn moet de wetgeving van de lidstaten een gedetacheerde werknemer de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarborgen die in de lidstaat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn neergelegd bij wet of cao (art. 3).

Zie i.v.m. de detacheringsrichtlijn nr. 326 in het Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021.

Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan een werknemer enkel worden beschouwd als gedetacheerd op het grondgebied van een lidstaat als het werk dat hij verricht, een voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied. Zo kan een werknemer die op het grondgebied van de lidstaat waarnaar hij wordt gestuurd, maar zeer beperkte diensten verricht, niet beschouwd worden als gedetacheerd (HvJ 19 december 2019, C-16/18, Dobersberger, punt 31).

Nu zou men kunnen denken dat de voor detachering vereiste nauwe band met het grondgebied bij uitstek kan worden afgeleid uit het feit dat de werknemer nauw verbonden is aan de onderneming ter beschikking waarvan hij is gesteld, meer bepaald omdat hij van die onderneming instructies voor zijn opdrachten ontvangt en die opdrachten begint of beëindigt in het bedrijf van die onderneming.

Toch niet, zo oordeelt het Hof van Justitie in het hieronder nader aangewezen arrest. Ook het werk van de werknemer moet op basis van andere factoren een voldoende nauwe band vertonen met het grondgebied van de lidstaat (punt 50).

Het Hof beslist dat in verband met een chauffeur die werkzaam is in het internationaal vervoer en die door een in een lidstaat gevestigde onderneming ter beschikking is gesteld van een in een andere lidstaat gevestigde onderneming.

Dat het Europees parlement en de raad die redenering van het Hof van Justitie lijken te volgen, blijkt uit een recente richtlijn die de detacheringsrichtlijn in die zin verfijnt voor bestuurders in de wegvervoersector.

Er is evenwel geen reden om aan te nemen dat de zaken anders zouden liggen als het niet gaat om internationaal vervoer. Zo zal, volgens de criteria die het Hof van Justitie hanteert, een werknemer die wordt ter beschikking gesteld van een onderneming in een andere lidstaat om activiteiten te coördineren of aan te sturen die zich niet op het grondgebied van die lidstaat situeren, mogelijk niet als gedetacheerd te beschouwen zijn.

Een andere betekenis van detacheren is “met chemische middelen van vlekken ontdoen”, losmaken dus. Maar die inhoud mag de juridische betekenis van detachering niet bevlekken. Daar is de vuistregel stevig “vastmaken”. Aan het grondgebied zelfs.

Willy van Eeckhoutte. 

BRON: HvJ 1 december 2020, C-815/18, FNV

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.