Exit mobiliteitsvergoeding - Vakantie voor pleegouders

4-2020-17 t.e.m. 23 januari

 

Grondwettelijk Hof vernietigt wet m.b.t. de mobiliteitsvergoeding 

 

 

U heeft het ongetwijfeld al vernomen in de pers: het Grondwettelijk Hof heeft de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding vernietigd (zie i.v.m. de mobiliteitsvergoeding: SoCompact 19-2018). 

De gevolgen van de vernietigde wet worden gehandhaafd totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot en met 31 december 2020. Het Grondwettelijk Hof wil aldus moeilijkheden vermijden die zouden kunnen voortvloeien uit de terugwerkende kracht van de vernietiging in het bijzonder voor degenen die gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid waarin door de vernietigde wet is voorzien. 

 

 

Wat met de vakantie in geval van pleegouderverlof?

 

De duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld worden bepaald op basis van:

  • de dagen van normale werkelijke arbeid,
  • de dagen van arbeidsonderbreking die met dagen van normale werkelijke arbeid worden gelijkgesteld. 

Die gelijkgestelde dagen bestaan uit periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst. De gelijkstelling wordt soms in de tijd beperkt, zo bv. tot de eerste twaalf maanden bij ziekte. 

In het Belgisch Staatsblad werd vorige week een koninklijk besluit gepubliceerd dat de lijst van de gelijkgestelde dagen uitbreidt met pleegouderverlof. 

Het pleegouderverlof is een recht dat sinds 1 januari 2019 wordt toegekend aan de werknemer die is aangesteld als pleegouder en die naar aanleiding van een plaatsing in het kader van een langdurige pleegzorg een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 3821 t.e.m. 3828). 

Pleegouderverlof mag niet verward worden met het pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof is het recht voor een werknemer die is aangesteld als pleegouder, om van het werk afwezig te zijn voor het vervullen van verplichtingen en opdrachten i.v.m. de pleegzorgsituatie zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een zitting van de rechtbank. 

Het pleegzorgverlof was al gelijkgesteld met effectief gepresteerde arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie. 

De duur van de gelijkstelling wordt beperkt tot de in de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde duur van pleegouderverlof. Op dit ogenblik bedraagt het pleegouderverlof in de regel maximum zeven aaneengesloten weken. 

Het zopas gepubliceerde koninklijk besluit past de vakantieregeling ook aan zodat de dagen van arbeidsonderbreking wegens pleegouderverlof, niet als vakantiedagen mogen worden aangerekend, “tenzij deze oorzaak zich voordoet in de vakantie”. 

Voorbeeld

Een werknemer wordt aangesteld als pleegouder met ingang van 15 juni en neemt de zeven weken pleegouderverlof op vanaf dat tijdstip. De werknemer had twee weken zomervakantie gepland vanaf 13 juli. De werknemer zal die vakantiedagen nog kunnen opnemen na afloop van het pleegouderverlof. 

Conclusie: 

Het koninklijk besluit zorgt ervoor dat werknemers die afwezig zijn omdat zij pleegouderverlof opnemen, geen vakantierechten verliezen. 

 

Nog vragen over de mobiliteitsvergoeding of het pleegouderverlof? Stel uw vraag hier!

 

 Ann Taghon.

 

BRON: GwH 23 januari 2020, nr. 11/2020, https://www.const-court.be

 

KB van 20 december 2019 tot wijziging van de artikelen 16,18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 17 januari 2020).

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.