Geen beroep op economische werkloosheid mogelijk voor werkgever die werk uitbesteedt aan derden

Schommelingen 

7-2018     9 t.e.m.15 februari

 

Tijdelijke economische werkloosheid

Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met een gebrek aan werk wegens economische oorzaken, kan hij de arbeidsovereenkomsten van de werknemers tijdelijk volledig schorsen of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. Tijdens die periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst hebben de werknemers geen recht op loon maar wel, indien aan de daartoe bepaalde voorwaarden is voldaan, op een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze aangevuld met een vergoeding ten laste van de werkgever.

Dit facultatieve systeem stond jarenlang enkel open voor werklieden. Maar sinds 2009 kunnen ook de arbeidsovereenkomsten voor bedienden worden geschorst in geval van tijdelijke economische werkloosheid (zie SoCompact nr. 19-2009 en SoCompact nr. 50-2011). Een belangrijk verschil tussen het stelsel van de werklieden en dat van de bedienden is dat op het stelsel van de bedienden uitsluitend een beroep kan worden gedaan door ondernemingen in moeilijkheden (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 3792 en 3793).

Gebrek aan werk door economische oorzaken onafhankelijk van de wil van de werkgever

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk schrijft nu in de Arbeidsovereenkomstenwet in dat het gebrek aan werk wegens economische oorzaken (zowel voor bedienden als voor werklieden) onafhankelijk moet zijn van de wil van de werkgever.

Dat is niet het geval wanneer de werkgever het werk dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, uitbesteedt aan derden.

Wat de regeling van tijdelijke economische werkloosheid voor werklieden betreft, is dit geen nieuw principe. De CAO nr. 53 van 23 februari 1993 bepaalde al dat het werk dat normaal verricht wordt door de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, door hun werkgever niet aan derden mag worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid. In de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid van bedienden was dit tot hiertoe niet uitdrukkelijk bepaald.

De wet houdende diverse bepalingen inzake werk voert ook een sanctie in: de werkgever die het beginsel niet eerbiedigt, moet het normale loon betalen aan de werknemer voor de dagen tijdens welke hij aan derden het werk heeft uitbesteed dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer.

Wanneer de werkgever een beroep wil doen op de regeling van economische werkloosheid moet hij binnen strikte termijnen een aantal gegevens meedelen aan de betrokken werknemers, aan de RVA en aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging. Die mee te delen gegevens worden nu aangevuld. Voortaan moet ook de verbintenis van de werkgever om het werk, dat normaal had moeten worden verricht tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet aan derden uit te besteden, in de gegevens voorkomen.

De wijziging aan de regeling van tijdelijke economische werkloosheid is in werking getreden op 15 februari 2018.

Ann Taghon.

 

BRON: art. 8 t.e.m. 10 Wet 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018.

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.