Het vaccinatieverlof is er

14-2021 - 2-9 april 2021

De al eerder aangekondigde wet op het vaccinatieverlof staat in het Belgisch Staatsblad van vandaag.

Aangezien is bepaald dat de wet in werking treedt op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, kan het vaccinatieverlof vanaf vandaag worden opgenomen.

1. Recht op betaalde afwezigheid van het werk

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om een vaccin toegediend te krijgen ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De werknemer mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

De afwezigheid van het werk wordt gelijkgesteld met een afwezigheid van het werk volgens de regeling van het klein verlet (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 3795 e.v.).

De werknemer behoudt zijn normaal loon tijdens de afwezigheid.

2. Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op vaccinatieverlof

De werknemer moet:
  • de werkgever vooraf verwittigen,
  • de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen vanaf het ogenblik dat het tijdstip of tijdsslot voor de vaccinatie hem bekend is,
  • het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.
De werkgever kan vragen aan de werknemer te bewijzen dat hij de afwezigheid zal gebruiken voor de vaccinatie.

De werknemer kan dat bewijs leveren door het voorleggen van:
  • of de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn in het vaccinatiecentrum,
  • of de uitnodiging als de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn in het vaccinatiecentrum.                                                 
3. Beperkte registratie door de werkgever

Er gelden strikte regels voor de verwerking van de vaccinatiegegevens door de werkgever.
Het is de werkgever toegestaan:
  • de informatie die hij verkrijgt over de vaccinatie te verwerken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie,
  • de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet.
Het is de werkgever niet toegestaan:
  • onder welke vorm dan ook, een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak,
  • de reden van het klein verlet te registreren,
  • te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.
4. Geldingsduur van de maatregel

Het vaccinatieverlof kan in beginsel worden opgenomen vanaf 9 april 2021 t.e.m. 31 december 2021.

Maar bij koninklijk besluit kan de datum van buitenwerkingtreding worden uitgesteld tot uiterlijk 30 juni 2022.

Conclusie

Vanaf 9 april hebben werknemers het recht afwezig te zijn om zich te laten vaccineren. Op voorwaarde dat ze hun werkgever vooraf verwittigen, behouden ze het recht op loon voor de afwezigheid. De werkgever moet de afwezigheid behandelen volgens de regels van het klein verlet en mag geen gezondheidsgegevens registreren.

Ann Taghon.

BRON: Wet 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (BS 9 april 2021).

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.