Hoe het klokje thuis een prikklokje wordt

 12-2018 - 16 t.e.m. 22 maart

Het is genoegzaam bekend dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie de fysieke aanwezigheid en de beschikbaarheid van de werknemer op de werkplek tijdens een wachtdienst moeten worden geacht deel uit te maken van de arbeidstijd, ook al moet de werknemer tijdens die wacht maar in beperkte mate of zelfs helemaal niet werken (zie www.sociaalcompendium.be).

In het hieronder vermelde arrest voegt het Hof daaraan toe dat ook een thuiswachtdienst die door een werknemer wordt verricht, als arbeidstijd moet worden aangemerkt als de werknemer verplicht is om binnen een zo korte periode gehoor te geven aan oproepen van zijn werkgever, dat zijn mogelijkheid om andere activiteiten te ondernemen, daardoor zeer sterk wordt beperkt. Het Belgische Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 18 mei 2015, in tegenovergestelde zin (zie www.sociaalcompendium.be).

In het arrest van het Hof van Justitie gaat het om een werknemer die binnen acht minuten op de werkplek moet zijn. Het Hof geeft zelf niet aan vanaf wanneer een wachtdienst thuis niet meer tot de arbeidstijd behoort. Er zal dus moeten gekeken worden naar de mate waarin de verplichting die uit geografisch en temporeel oogpunt voortvloeit uit de eis om na een oproep van de werkgever binnen een bepaalde termijn op de werkplek te zijn, de vrijheid van de betrokken werknemer beperkt.

Het feit dat een thuiswachtdienst conform de Europese regels als arbeidstijd wordt aangemerkt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de werkgever die thuiswachtdienst moet verlonen als gewone arbeidstijd. De Europese arbeidstijdrichtlijn regelt immers niet de beloning van de werknemers. Derhalve kan het nationale recht bepalen dat de beloning van een werknemer in „arbeidstijd” verschilt van die van een werknemer in „rusttijd”, en zij kunnen zelfs zover gaan dat rusttijd niet wordt vergoed.

Willy van Eeckhoutte.

 

BRON: HvJ 21 februari 2018 nr. C-518/15 (stad Nijvel/Matzak)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.