Hoeveel RSZ-bijdragen bent u als werkgever verschuldigd in 2018?

 5-2018 - 26 jan. t.e.m. 1 feb. 2018

In het regeerakkoord spraken de regeringspartijen af het basispercentage van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers van de profitsector, de zogenaamde categorie 1 van de structurele bijdragevermindering (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2017-2018, nr. 869), te verlagen tot 25 %. Deze verlaging kadert in de veel besproken “taxshift”.

Op 1 januari 2018 is de vooropgestelde 25 % bereikt. De verlaging van het basispercentage gebeurde in twee fasen (zie SoCompact nr. 5-2016). Een eerste verlaging kwam er al op 1 april 2016. De tweede verlaging is op 1 januari van dit jaar in werking getreden.

De verlaging van het basispercentage van de werkgeversbijdragen is het resultaat van :

  • een verlaging van de basiswerkgeversbijdrage,
  • en een verlaging van de loonmatigingsbijdrage.

Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit:

 

Basiswerkgeversbijdrage

Loonmatiging

Basiswerkgeversbijdrage + loonmatiging = Basispercentage

Vóór 01.04.2016

24,92 %

7,48 %

32,4 %

Vanaf 01.04.2016

22,65 %

7,35 %

30 %

Vanaf 01.01.2018

19,88 %

5,12 %

25 %

 

Opgelet, naast deze basisbijdrage zijn de werkgevers ook nog een aantal bijzondere bijdragen verschuldigd (zoals de speciale bijdrage arbeidsongevallen en (voor arbeiders) de kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie die op 1 januari 2018 is verlaagd van 5,61% naar 5,57%).

 

MAAR!

 

Het voordeel dat de werkgevers van de profitsector (zullen) halen uit de verlaging van het basispercentage van de werkgeversbijdragen wordt gedeeltelijk geneutraliseerd door de gelijktijdige hervorming van de structurele bijdragevermindering (zie SoCompact nr. 5-2016 en nr. 23-2016).

Op dit ogenblik bestaat de structurele bijdragevermindering voor de werknemers van categorie 1 uit:

Vanaf 1 januari 2018 verdwijnen het basisforfait en het supplement voor de hoge lonen. Ook de elementen nodig voor de berekening van het supplement voor de lage lonen wijzigen per 1 januari 2018.

Concreet betekent dat dat een werkgever uit de private sector sinds 1 januari 2018 nog enkel voor werknemers met een laag loon (= een voltijds kwartaalloon < of = 8.850 euro) een “beperkte” structurele bijdragevermindering kan genieten.

In zijn tussentijdse instructies bij de administratieve instructies van het vierde kwartaal van 2017 publiceert de RSZ een overzichtstabel met de parameters en bijdragepercentages zoals ze gelden vanaf 1 januari 2018.

 

Ester Van Oostveldt.

BRON: Tussentijdse instructies bij de administratieve instructies RSZ – 2017/4, www.socialsecurity.be

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.