Implicaties dagen COVID-19 overmacht op vakantiewetgeving, SWT-reglementering en startbaanverplichting

 39-2020-18-24 september

 

  1. Dagen van COVID-19 overmacht gelijkgesteld voor vakantierechten

 

Zowel de vakantiedagen als het vakantiegeld worden berekend rekening houdend met het aantal dagen dat de werknemer heeft gewerkt in het vakantiedienstjaar.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met dagen die gelijkgesteld worden met gewerkte dagen. Met gewerkte dagen gelijkgestelde dagen zijn bijvoorbeeld dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken en dagen van arbeidsongeschiktheid. 

In de voorbije maanden waren heel wat werknemers tijdelijk werkloos door overmacht als gevolg van de crisis die COVID-19 veroorzaakt. Die bijzondere situatie van tijdelijke werkloosheid kwam niet voor in de opsomming van de gelijkgestelde dagen. Hierdoor dreigden tal van werknemers in het vakantiejaar 2021 minder vakantiedagen en minder vakantiegeld te hebben. 

Daaraan is verholpen door een aanpassing van de vakantiewetgeving. 

Door de aanpassing zijn voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020 de dagen van arbeidsonderbreking door COVID-19 voor de werknemers die een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben genoten, dagen die worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. 

Dat geldt zowel voor de werklieden als voor de bedienden. 

Naar verluidt zou er binnen de Nationale Arbeidsraad een akkoord zijn om ook de periodes van corona tijdelijke werkloosheid tijdens de periode van 1 september 2020 t.e.m. 31 december 2020 gelijk te stellen met arbeidsdagen. Dat moet evenwel nog bij koninklijk besluit bevestigd worden.

Ann Taghon.

BRON: KB 4 juni 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 (BS 5 juni 2020)

KB 13 september 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 (BS 24 september 2020

 

  1. Dagen van COVID-19 overmacht tellen mee voor erkenning onderneming in herstructurering

 

Ondernemingen die erkend worden als zijnde een onderneming in herstructurering, kunnen bepaalde afwijkingen bekomen op de regels die normaal van toepassing zijn in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Deze ondernemingen kunnen ook geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de verplichting tot aanwerving van jongeren met een startbaanovereenkomst (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 470).

Onder onderneming in herstructurering wordt verstaan:

  • of de onderneming die een collectief ontslag doorvoert,
  • of de onderneming die, tijdens het jaar dat de aanvraag tot erkenning voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen gekend heeft, dat ten minste gelijk is aan 20 % van het totaal aantal dagen aangegeven voor werklieden aan de RSZ (de toepassing van deze bepaling is beperkt tot de ondernemingen waar ten minste 50 % van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor werklieden worden tewerkgesteld).

Op dit ogenblik wordt voor het bepalen van het aantal werkloosheidsdagen tijdens het jaar dat de aanvraag tot erkenning voorafgaat, enkel rekening gehouden met de dagen tijdelijke economische werkloosheid voor werklieden. De afgelopen maanden werd door vele ondernemingen evenwel gebruik gemaakt van het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona (zie SoCompact nr. 14-2020). Om die reden werd beslist om voor het bepalen van het aantal werkloosheidsdagen uitzonderlijk ook rekening te houden met de in 2020 gelegen werkloosheidsdagen voor werklieden wegens overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie.

 Ester Van Oostveldt.

BRON: KB 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (BS 24 september 2020)

 

Nog vragen over de “corona-wetgeving”? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.