Je bent jong en je wil ook wel wat ouderen krijgen

8 - 2019 - 15 - 21 februari 

Nieuwe en dus vaak jongere werknemers aanwerven met ongunstigere arbeidsvoorwaarden, is op zich geen indirecte discriminatie. Dat is, kort samengevat, de les van een “Valentijnarrest” van het Hof van Justitie.  

Dat in een Ierse zaak uitgesproken arrest heeft betrekking op een situatie waarin vanaf een bepaalde datum nieuw aangeworven werknemers een ongunstigere salarisschaal krijgen dan de werknemers die voordien in dienst traden in dezelfde functie. Niet onbegrijpelijk ligt de gemiddelde leeftijd van nieuw aangeworvenen doorgaans lager dan die van de werknemers die de werkgever al langer tewerkstelt. Jongeren die beginnen werken onder de toepassing van een nieuwe, minder voordelige loonschaal, ontvangen dus minder loon dan ouderen. Vandaar de vraag of dat geen indirecte leeftijdsdiscriminatie is. 

Zie over indirecte discriminatie: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 2290. 

Het antwoord van het Hof van Justitie is kort en bondig: neen. Het verschil in behandeling waarover het hier gaat, hangt enkel af van de datum van de indiensttreding en staat los van de leeftijd van de nieuw aangeworven werknemers. De datum van indiensttreding is een objectief en neutraal gegeven en houdt kennelijk geen verband met de inaanmerkingneming van de leeftijd. Er is dus geen sprake van indirecte leeftijdsdiscriminatie. 

Willy van Eeckhoutte. 

 

Nog vragen omtrent discriminatie of een ander sociaalrechtelijk onderwerp? Stel uw vraag hier!

 

BRON: HvJ 14 februari 2019, C-154/18 (Horgan).  

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.