Kan uw onderneming gebruik maken van het nieuwe stelsel wijk-werken?

 

44 - 2017 - 27 oktober t.e.m. 2 november

BVR 29 september 2017 betreffende wijk-werken, BS 31 oktober 2017

Decr.Vl. 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 9 augustus 2017

 

Het Vlaamse Gewest heeft het bestaande PWA-systeem omgevormd tot een activerend werkgelegenheidsinstrument, het stelsel wijk-werken genoemd. Het nieuwe stelsel zal van start gaan op 1 januari 2018. Het besluit dat de praktische uitwerking van het systeem regelt, werd afgelopen week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Wat is het doel van het stelsel wijk-werken?

Het stelsel wijk-werken heeft tot doel werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt enkele uren per week (max. 60 uur per maand en 630 uur per jaar) werkervaring te laten opdoen in een toegankelijke werkomgeving dicht bij huis. Dat gebeurt door het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten bij een gebruiker. De wijk-werker krijgt voor zijn prestatie een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop zijn uitkering.

Wijk-werk is bedoeld als opstap naar werk en om die reden beperkt in de tijd. De duurtijd van het wijk-werken wordt voor elke werkzoekende individueel bepaald met een maximum van 12 maanden.

 

Wie kan voor welke activiteiten beroep doen op een wijk-werker?

De activiteiten in het kader van wijk-werken mogen in geen geval tot gevolg hebben dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het normale economische circuit, noch in de sociale economie. De raad van bestuur van de VDAB bepaalt de lijst van activiteiten die verricht mogen worden in het Vlaamse Gewest. Gemeenten kunnen, voor hun grondgebied, de lijst van activiteiten verder uitbreiden of beperken. In een persbericht van Vlaams minister van werk Philippe Muyters worden de volgende activiteiten als voorbeeld opgesomd: klein tuinonderhoud, voor- en naschoolse kinderopvang, bedelen van maaltijden aan huis, …

 

Wie kan als gebruiker beroep doen op een wijk-werker?

Enkel de volgende categorieën kunnen als gebruiker gebruik maken van het wijk-werken:

  • natuurlijke personen,
  • ocmw’s,
  • vzw’s en andere niet commerciële verenigingen,
  • onderwijsinstellingen,
  • land- of tuinbouwbedrijven.

 

Het antwoord op de in de titel gestelde vraag is dus wellicht neen, tenzij uw onderneming een in het Vlaamse Gewest gevestigd land- of tuinbouwbedrijf is.

 

Ester Van Oostveldt.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.