Kies voor precies en vermeld de datum van de feiten in de kennisgeving van een dringende ontslagreden

         16-2021 – 16-22 april 2021 

De werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat om een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”, moet de werknemer binnen drie werkdagen na het ontslag kennisgeven van de redenen die hij aanvoert ter rechtvaardiging van dat ontslag wegens dringende reden. Dat staat in de wet.

Volgens de rechtspraak moeten de redenen zo geformuleerd worden dat zij de ontslagen werknemer in staat stellen zijn verweer tegen de aangevoerde redenen voor te bereiden en de rechter de mogelijkheid bieden na te gaan of de redenen die worden ingeroepen in een procedure over het ontslag, wel zwaarwichtig genoeg zijn en dezelfde zijn gebleven als die vermeld in de kennisgeving. Daarom moet de kennisgeving voldoende nauwkeurig zijn (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2020-2021, nr. 4474).

In het hieronder nader aangewezen arrest bevestigt het Hof van Cassatie die rechtspraak.

Het wijst er voorts op dat de vraag of de dringende reden in de kennisgeving voldoende nauwkeurig is uitgedrukt, bij betwisting het voorwerp uitmaakt van een feitelijke beoordeling door de rechter. Maar dat belet niet dat het Hof kan oordelen of de rechter op grond van de vaststellingen die hij doet, wel wettig beslist dat de kennisgeving al dan niet voldoet aan de vereiste van nauwkeurigheid.

In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, waren de datums waarop de ingeroepen feiten zich hadden voorgedaan, niet vermeld in de kennisgeving. Dat is wettelijk ook niet verplicht, zegt het Hof. Maar dat belet niet dat de rechter kan oordelen dat het ontbreken van de datums samen met andere feitelijke elementen tot gevolg heeft dat de redenen voor het ontslag onvoldoende nauwkeurig ter kennis zijn gebracht van de ontslagen werknemer en dat de kennisgeving dus niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

De lering van het arrest is duidelijk: vermeld de datum. 

Willy van Eeckhoutte. 

BRON: Cass. 8 maart 2021 S.20.0018.N

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.