Kostenvergoedingen bij telethuiswerk

 22-2022 - 27 mei-2 juni


Werkgevers kunnen voor hun werknemers de kosten verbonden aan thuiswerk vergoeden. Die kostenvergoedingen worden niet beschouwd als loon en zijn dus vrij van socialezekerheidsbijdragen mits:

  • die vergoedingen de omvang van de werkelijk gemaakte kosten niet overschrijden,
  • en zij kosten vergoeden die ten laste vallen van de werkgever.

Omdat de werkelijke omvang van de kosten niet altijd makkelijk kan bewezen worden, aanvaardt de RSZ dat men die kosten forfaitair raamt.

Wat betreft de vergoedingen voor kosten verbonden aan thuiswerk, aanvaardt de RSZ de forfaits ingeschreven in de fiscale Circulaire 2021/C/20 (zie hierover ook SoCompact nr. 10-2021).

Forfaitaire kantoorvergoeding

Zo aanvaardt de RSZ de toekenning van een forfaitaire kantoorvergoeding aan werknemers die structureel en op regelmatige basis (equivalent van 1 werkdag per week) een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Deze kantoorvergoeding dekt alle kantoorkosten die courant moeten worden gemaakt om de beroepsactiviteit op een normale manier te kunnen uitoefenen zoals bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, water, elektriciteit, verwarming, onderhoud,….

Het maximumbedrag van die kantoorvergoeding is de afgelopen maanden al verschillende keren gewijzigd en wijzigt ook nu weer. In de RSZ-instructie van het tweede kwartaal van 2022 is te lezen dat het maximumbedrag van het forfait per 1 juni 2022 wordt vastgesteld op 140,15 euro (in de periode van 1 april 2022 t.e.m. 31 mei 2022 bedroeg het aanvaarde forfait 137,40 euro).

Kantoorvergoeding voor telewerkers

Telewerkers zijn werknemers die op regelmatige basis en niet incidenteel thuiswerk doen met gebruikmaking van informatietechnologie (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr. 5202).

Voor de vergoeding van de kantoorkosten van telewerkers kon tot voor 1 juni 2022 gekozen worden tussen:

  • of de toekenning van de hierboven vermelde forfaitaire kantoorvergoeding (mits aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan),
  • of de toekenning van een kantoorvergoeding gelijk aan 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk.

De 10 %-vergoedingsregeling dooft echter uit vanaf 1 juni 2022. Dit wil zeggen dat het vanaf 1 juni 2022 niet meer mogelijk is om in het systeem te stappen van de 10 %-vergoedingsregeling. Voor de werknemers die reeds in dit systeem zaten vóór 1 juni 2022, kan verder gebruik worden gemaakt van deze regeling op voorwaarde dat er niets gewijzigd wordt aan de telewerkovereenkomst.

 

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: RSZ-instructies 2022/2 (www.socialsecurity.be)Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.