Let op je woorden

 

   

In een radio-interview verklaarde een advocaat dat hij in zijn advocatenkantoor geen homoseksuele personen wilde aannemen of laten werken. (In het arrest waarover hieronder meer wordt de betrokkene aangeduid als NH; men zou bijna denken dat die afkorting staat voor Niet Homo’s…). 

 

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie legde het Italiaanse Hof van Cassatie de vraag voor of die uitlating kan worden beschouwd als een door de Europese Antidiscriminatierichtlijn 2000/78 verboden discriminatie met betrekking tot voorwaarden voor de toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep, waaronder de selectie- en aanstellingscriteria vallen, ook al was op het moment dat de verklaring werd afgelegd geen sprake van een sollicitatieprocedure en was die ook niet voorzien (zie i.v.m. de Europese Antidiscriminatierichtlijn: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020nr. 2318). 

Het Hof van Justitie beantwoordt de vraag bevestigend. Publieke uitspraken over een bepaald aanwervingsbeleid kunnen onder het begrip “aanstellingscriteria” vallen, zelfs al zijn er op dat ogenblik geen vacatures in de onderneming van de persoon die de verklaringen aflegt. Zij kunnen immers een homofoob aanwervingsbeleid suggereren. 

De loutere omstandigheid dat de verklaringen niet afkomstig zijn van een persoon die over de juridische bevoegdheid beschikt om het aanwervingsbeleid van de betrokken werkgever rechtstreeks te bepalen, is daarbij niet noodzakelijk een beletsel. Het volstaat dat hij juridisch of feitelijk daarop een beslissende invloed kan uitoefenen of op zijn minst door het publiek of de betrokken kringen als een dergelijk iemand kan worden aangezien, aldus het Hof. 

Wel relevant is de context waarin de verklaringen worden afgelegd. Gebeurt dat in besloten kring, dan zouden de zaken anders kunnen liggen, laat het Hof uitschijnen. 

Ten slotte onderstreept het Hof van Justitie dat door zijn hierboven samengevatte uitlegging van de Antidiscriminatierichtlijn 2000/78 geen afbreuk wordt gedaan aan het recht van vrije meningsuiting. Dat is geen absoluut recht en kan door de wet worden beperkt. Dit is hier het geval. Bovendien worden de beperkingen gerechtvaardigd door een legitiem doel (gelijke behandeling in arbeid en beroep waarborgen) en gaan zij niet verder dan noodzakelijk om dat doel te bereiken. Zij zijn noodzakelijk omdat discriminerende uitingen op het gebied van arbeid en beroep door een werkgever of een persoon die wordt gezien als iemand die een beslissende invloed kan uitoefenen op het aanwervingsbeleid van de onderneming, de geviseerde personen ervan kan weerhouden te solliciteren.  

De Belgische discriminatiewetgeving in arbeidszaken moet conform de Europese Antidiscriminatierichtlijn worden geïnterpreteerd en toegepast 

Bovendien geldt wat hierboven werd toegelicht, niet enkel voor uitingen die een homofoob aanwervingsbeleid suggereren. Komen evenzeer in aanmerking, verklaringen die blijk geven van een discriminatie in die context op grond van een van de andere criteria vermeld in de Antidiscriminatierichtlijn 2000/78godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en elke seksuele geaardheid. 

Geslacht vermeldt de richtlijn 2000/78 niet. Maar de Genderrichtlijn 2006/54 bevat een gelijkaardig discriminatieverbod op grond van sekse. 

Een advocaat zegt dan beter ook niet dat hij niet met vrouwelijke advocaten op zijn kantoor wil samenwerken. Ook niet als hij niet NH heet.   

Let op je woorden, is dus de boodschapOf liever: zie erop toe dat je woorden in overeenstemming zijn met je niet-discriminerende daden.  

 

Willy van Eeckhoutte.   

 

Nog vragen over discriminatie en tewerkstelling? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat. 

 

BRON 

HvJ 23 april 2020, C-507/17, NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.