Niet tijdig opgenomen aanvullende vakantiedagen moeten niet noodzakelijk overdraagbaar zijn

 47-2019 – 15 t.e.m.21 november

 

We weten dat volgens het Belgisch arbeidsrecht vakantiedagen die niet voor het einde van het vakantiejaar worden opgenomen, niet naar het volgende jaar kunnen worden overgedragen. 

Evenzeer is gekend dat het Europees recht zich tegen de toepassing van dat verbod verzet wanneer de niet tijdige opneming van vakantiedagen het gevolg is van arbeidsongeschiktheid (zie SoCompact nr. 27-2012; Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020 nr. 1993).  

In het hieronder nader aangewezen arrest antwoordt het Hof van Justitie van de Europese Unie op de vraag of het Europees recht zich ook verzet tegen een overdracht van vakantiedagen die de verplichte vier weken te boven gaan. 

Het antwoord van het Hof is ontkennend: noch de toekenning of de vergoeding van vakantiedagen die vier weken te boven gaan, noch de al dan niet overdraagbaarheid van dergelijke vakantiedagen naar een latere periode, zijn materies die onder de toepassing van het Europees recht vallen. 

Met andere woorden: het is perfect mogelijk dat een cao, overeenkomst of reglement waarin extralegale vakantiedagen worden toegekend, bepaalt dat die vervallen als ze niet opgenomen zijn voor het einde van het jaar (of een andere periode).  

Dat is zelfs het geval als de niet-tijdige opneming het gevolg is van arbeidsongeschiktheid, zo blijkt uit het arrest. Althans het Europees arbeidstijdenrecht vormt daarvoor geen beletsel. Of dat ook zo is met het verbod van (indirecte) discriminatie op grond van ziekte of handicap, is een andere vraag.

 

Willy van Eeckhoutte.

 

BRON:

HvJ 19 november 2019, C-609/17 en C-610/1, TSN  

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.