Nog eens verlenging van arbeidsrechtelijke coronamaatregelen in zorgsector en onderwijs16-2022 – 15-21 aprilEr werden al meerdere keren arbeidsrechtelijke maatregelen genomen om de continuïteit van de dienstverlening en de vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren bij werkgevers die met personeelstekorten kampen als een gevolg van de coronacrisis.

Die maatregelen die de toeleiding van arbeidskrachten naar werkgevers met een tekort aan werknemers door ziekte en quarantaine, moeten vergemakkelijken, waren naar gelang van de toepassingsperiode hetzij enkel van toepassing in bepaalde sectoren (vitale sector, zorg- en onderwijssector), hetzij in alle sectoren.

De meest recente maatregelen zijn buiten werking getreden op 28 februari 2022 voor alle sectoren, andere dan zorg en onderwijs, en op 31 maart 2022 voor de sectoren onderwijs en zorg. In de huidige stand van zaken kan er dus geen beroep meer op worden gedaan.

Op 30 maart jl. werd evenwel een wetsvoorstel ingediend in de Kamer dat voorziet in de verlenging van de maatregelen voor de sectoren zorg (centra voor contactopsporing en vaccinatiecentra inbegrepen) en onderwijs tijdens het tweede kwartaal van 2022.

Het gaat om een verlenging van de vorige maatregelen nl.:
  • met werknemers die tijdelijk werkloos zijn, kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gesloten worden (minstens 7 dagen) zonder dat verondersteld wordt dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten,
  • in afwijking van het principieel verbod mogen werknemers ter beschikking gesteld worden van gebruikers uit de zorgsector en het onderwijs,
  • een werknemer tewerkgesteld in de zorgsector of het onderwijs, die in tijdskrediet of thematisch verlof is, kan de onderbreking of de vermindering van zijn arbeidsprestaties tijdelijk schorsen om terug bij zijn werkgever te werken,
  • een werknemer die in tijdskrediet of thematisch verlof is, kan tijdens de duur van de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties tijdelijk bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs werken,
  • tijdelijk werklozen en SWT-ers kunnen tijdelijk terug aan het werk in de zorgsector of het onderwijs met gedeeltelijk behoud van hun werkloosheidsuitkering,
  • mogelijkheid tot tewerkstelling van asielzoekers met een legale verblijfstitel zonder inachtname van de normale wachtperiode van vier maanden in de zorgsector en het onderwijs,
  • uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid door de uren studentenarbeid die tijdens het tweede kwartaal van 2022 worden gepresteerd in de zorgsector  en in het onderwijs, niet in aanmerking te nemen voor het quotum van 475 uren per jaar (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 1175).
Let wel, het gaat om een wetsvoorstel dat nog moet worden goedgekeurd en na goedkeuring, moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voorzichtigheid is dus geboden. Wij volgen dit verder voor u op.

Ann Taghon.


BRON: Wetsvoorstel houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, DOC 55 2610/001.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.