Nogmaals het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding

 

 

14-2019 – 29 maart – 4 april

1. Mobiliteitsbudget kan uit de startblokken schieten 

In de voorbije week werd de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd samen met een koninklijk besluit tot uitvoering van die wet. Dat wil zeggen dat de regeling, die naar de letter van de wet al was in werking getreden op 1 maart 2019, nu ook effectief van start kan gaan. 

De overheid informeert uitgebreid over het mobiliteitsbudget op www.mobiliteitsbudget.be

De regeling van het mobiliteitsbudget kwam aan bod in SoCompact nr. 12-2019

Er werd in de voorbije week ook nog een wet gepubliceerd die een aantal kleine wijzigingen aanbrengt aan de regeling van de mobiliteitsvergoeding die al in werking is sinds 1 januari 2018. Die kleine wijzigingen hebben o.m. als doel de regeling van de mobiliteitsvergoeding beter af te stemmen op die van het mobiliteitsbudget. 

Zie i.v.m. de mobiliteitsvergoeding SoCompact nr. 19-2018 en Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 2952. 

2. Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget. Kunt u de beide regelingen nog uit elkaar houden?  

In de tabellen hieronder vindt u nog eens de essentiële verschillen: 

                                             Mobiliteitsvergoeding

 1 mogelijkheid

 sociale zekerheid

 belastingen WN

 

 

 bedrijfswagen inruilen voor geld

  • vrijgesteld van RSZ-bijdragen
  • maar WG is solidariteitsbijdrage verschuldigd

 jaarlijks belastbaar  voordeel beperkt tot 4% van 6/7 van cataloguswaarde ingeruilde bedrijfswagen met een minimum van 1.340 euro (aanslagjaar 2020)

   

                                                Mobiliteitsbudget

 verschillende mogelijkheden

 sociale zekerheid

 belastingen WN

 pijler 1

 ofwel financiering van een milieuvriendelijke bedrijfswagen (die in de plaats komt van de bedrijfswagen waarover WN beschikt/kan beschikken)

 zoals i.g.v. bedrijfswagen buiten mobiliteitsbudget

 pijler 2

 en/of financiering van:

  • duurzame vervoersmiddelen (bv. openbaar vervoer, fiets, deelauto, …)
  • huisvestingskosten woning dicht bij het werk

 vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen

 pijler 3

 saldo in geld van het mobiliteitsbudget dat WN niet heeft besteed in pijler 1 en/of 2

  • geen gewone RSZ-bijdragen
  • maar wel bijzondere werknemersbijdrage van 38,07 %

 vrijgesteld van belastingen

 

3. Mobiliteitsrekening 

Om de praktische uitwerking van het mobiliteitsbudget te waarborgen, bepaalt het hieronder vermelde koninklijk besluit tot uitvoering van de Wet Mobiliteitsbudget, dat een mobiliteitsrekening moet worden gecreëerd op naam van de werknemer. De werkgever kan voor die mobiliteitsrekening een beroep doen op de diensten van een derde partij. 

De mobiliteitsrekening is een gegevensbank waarin het mobiliteitsbudget wordt geregistreerd en beheerd. Zo moet de mobiliteitsrekening de werkgever o.a. toelaten:

  • per werknemer het mobiliteitsbudget toe te kennen en op te volgen,
  • het gedeelte van het saldo van het mobiliteitsbudget te berekenen dat door de werknemer niet werd besteed aan de financiering van duurzame vervoermiddelen en dat één keer per jaar zal worden uitbetaald in contant geld en dat ten laatste met het loon van de eerste maand van het volgende jaar. 

Ann Taghon. 

 

Nog vragen omtrent het mobiliteitsbudget of de mobiliteitsvergoeding ? Stel uw vraag hier!

 

BRONNEN:

Wet 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (BS 29 maart 2019)

Wet 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding (BS 29 maart 2019)

KB 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (BS 29 maart 2019)

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.