Oorlog in Oekraïne en opzegging door de werkgever: toepassingsgebied onduidelijk?

 

In de SoCompact van vorige week wezen wij u er op dat bij een opzegging door de werkgever gegeven vóór of tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst door tijdelijke werkloosheid overmacht die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne, de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens die schorsing (tenzij de opzeggingstermijn al liep vóór 1 april 2022). Bij een opzegging door de werknemer, loopt de opzeggingstermijn door.

Wij komen daarop terug omdat er onduidelijkheid is over het toepassingsgebied van de regeling.

De regeling is opgenomen in de hieronder vermelde wet die een aantal arbeidsrechtelijke coronamaatregelen verlengt voor werkgevers uit de sectoren zorg en onderwijs. Ze werd aan het oorspronkelijke wetsontwerp toegevoegd door een amendement.

Het toepassingsgebied van die wet is beperkt tot de zorgsector en het onderwijs. Dat wil zeggen dat in andere sectoren de opzeggingstermijn bij opzegging gegeven door de werkgever verder loopt tijdens een periode van schorsing door tijdelijke werkloosheid overmacht die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne.

De vraag rijst evenwel of er geen vergissing is geslopen in de tekst van de wet. Er is namelijk geen (of bijzonder weinig?) tijdelijke Oekraïnewerkloosheid in de sectoren zorg en onderwijs. Bovendien blijkt niet uit de parlementaire voorbereiding van de wet dat het de bedoeling was het toepassingsgebied zo beperkt te houden.

We zullen niet nalaten u te informeren als er hierover meer duidelijkheid is.

Het betreft hoe dan ook een tijdelijke regel die maar geldt van 10  t.e.m. 30 juni 2022. 

Ann Taghon. 

BRON: Wet 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10 juni 2022. 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.