Over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van de coronapandemie en over ...

 3-2021 - 15 t.e.m. 21 januari

Verschijnen de tabellen niet goed, klik dan hier

Omdat alle goede dingen in drieën bestaan, brengen wij u in deze derde SoCompact van het jaar 2021 drie korte bijdragen: één over het verlengde geboorteverlof, één over de wedertewerkstelling van de (tijdelijk) werkloze (met bedrijfstoeslag) en één over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van de coronapandemie.

 

  1. Verlenging duur geboorteverlof

U hoorde het wellicht al in de pers en leest het ook in de onderstaande tabel. Het geboorteverlof  waarop vaders of meeouders recht hebben bij de geboorte van een kind (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 2660), is/wordt verlengd.   

Geboorteverlof vaders en meeouders – regeling voor werknemers 

 

 

duur geboorteverlof 

vergoeding werknemer tijdens geboorteverlof 

 gewaarborgd loon betaald door werkgever gedurende: 

uitkering (82 % begrensd gederfd loon) betaald door ziekenfonds gedurende: 

vóór 01.01.2021 

10 dagen 

3 werkdagen 

7 werkdagen 

vanaf 01.01.2021 

15 dagen 

12 werkdagen 

vanaf 01.01.2023 

20 dagen 

17 werkdagen 

 

Afgelopen week werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de hiervoor noodzakelijke aanpassingen aanbrengt in de ziektewetgeving. 

 

BRON: KB 10 januari 2021 tot wijziging van artikel 223bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 18 januari 2021) 

 

2. Coronamaatregel: tijdelijke wedertewerkstelling tijdelijk werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag 

Om de ingevolge de COVID-19-pandemie verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren op te vangen, is de mogelijkheid ingevoerd om tijdelijk werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag (SWT), met behoud van 75 % van de werkloosheidsuitkering, tijdelijk terug te werk te stellen.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen per kalendermaand wordt verminderd met 1/4de van de factor X en X staat voor het aantal dagen, behalve de zondagen, waarop de werkloze aan het werk was in de beoogde sector.

Afgelopen week werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat die al bestaande mogelijkheid verlengt voor tewerkstellingen in de vitale sectoren. Voor tewerkstellingen in de zorgsector, het onderwijs of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert, is die mogelijkheid ingevoerd door de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Hieronder een schematisch overzicht.

 

COVID-19 - Tijdelijke hervatting van het werk door werkloze met bedrijfstoeslag (SWT) of tijdelijk werkloze 

Sectoren waarin kan worden tewerkgesteld 

Hoedanigheid tewerkgestelde 

Wat ontvangt werkloze/SWT’er tijdens tewerkstelling 

Voor tewerkstellingen gelegen in de periode van 

Wettelijke basis 

Vitale sector (1) 

SWT’er (2) 

Loon + 75 % van werkloosheidsuitkering + SWT-bedrijfstoeslag 

01.04.2020 t.e.m. 31.03.2021 

art. 3 KB 23.04.2020 

Tijdelijk werkloze 

Loon + 75 % van werkloosheidsuitkering 

art. 2 KB 23.04.2020 

Zorgsector of het onderwijs of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert 

SWT’er (3) 

Loon + 75 % van werkloosheidsuitkering + SWT-bedrijfstoeslag 

01.10.2020 t.e.m. 31.03.2021 

art. 49 – 50 W 20.12.2020 

Tijdelijk werkloze 

Loon + 75 % van werkloosheidsuitkering 

art. 48 W 20.12.2020 

  1. Vitale sector = land-, tuin- en bosbouw
  2. Een tewerkstelling, met gedeeltelijk (= 75 %) behoud werkloosheidsuitkering, bij de ex-werkgever (= de debiteur van de bedrijfstoeslag in het kader van de SWT), is sinds 1 september 2020 niet meer mogelijk.
  3. Een tewerkstelling, met gedeeltelijk (= 75 %) behoud werkloosheidsuitkering, bij de ex-werkgever (= de debiteur van de bedrijfstoeslag in het kader van de SWT) is mogelijk.

Ook een tewerkstelling als uitzendkracht in de vermelde sectoren is mogelijk. 

 

BRON: KB 13 december 2020 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen (BS 18 januari 2021) 

Wet 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30 december 2020) 

 

3. Rol van de preventieadviseur-arbeidsarts

In de voorbije week werd ook een koninklijk besluit gepubliceerd dat de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts (hierna: arbeidsarts) bij de bestrijding van de coronapandemie vastlegt.   

Het koninklijk besluit geeft aan de arbeidsarts een aantal bijkomende specifieke taken met het oog op het bestrijden van de coronapandemie in de ondernemingen. De werkgevers en de werknemers moeten hun volle medewerking verlenen aan de arbeidsarts en moeten hem de nodige informatie verschaffen opdat hij die bijkomende taken zou kunnen uitoefenen. De werkgever moet gevolg geven aan maatregelen die de arbeidsarts voorstelt om de verdere verspreiding van het coronavirus in de onderneming te beperken of om uitbraken te voorkomen.  

Het koninklijk besluit bepaalt ook hoe het gewone gezondheidstoezicht op de werknemers moet worden uitgevoerd gedurende de coronapandemie. Voor de duur van de gezondheidscrisis moet de arbeidsarts voorrang geven aan zijn extra taken i.v.m. COVID-19. Een uitzondering op die regel is dat voorafgaande gezondheidsbeoordelingen in elk geval moeten worden uitgevoerd. 

Het koninklijk besluit bepaalt ten slotte de gevolgen van de nieuwe taken van de arbeidsarts voor de tarifering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.  

Het koninklijk besluit is van toepassing zolang de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, van toepassing zijn en een impact hebben op de werkzaamheden van de arbeidsarts. 

 

BRON: KB 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 (BS 21 januari 2021)

Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.