Over studentenarbeid en tijdelijke werkloosheid in coronatijden

    46-2020 – 6 t.e.m. 12 november

 

1. Uitbreiding studentenarbeid tijdens vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021

 

Studenten kunnen 475 uren per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 1137). Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren op te vangen, heeft de overheid beslist de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs, tijdens het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 niet aan te rekenen op dat contingent van 475 uren per jaar (dus voor respectievelijk 2020 en 2021). 

De overheid nam al een gelijkaardige maatregel voor de prestaties geleverd door studenten in het 2de kwartaal van 2020 (zie SoCompact nr. 17-2020). In tegenstelling tot de huidige maatregel, was de maatregel die gold in het 2de kwartaal van 2020 niet beperkt tot prestaties geleverd in de zorgsector of in het onderwijs maar gold zij voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld werden.

 

BRON: Wet 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 13 november 2020.

 

2. Vereenvoudigd regime tijdelijke werkloosheid overmacht-corona terug voor alle werkgevers en werknemers

 

Sinds 13 maart 2020 bestaat er een vereenvoudigd regime van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona (zie SoCompact nr. 14-2020). De belangrijkste uitgangspunten van dit regime zijn:

  • een soepele toepassing van het begrip overmacht waarbij alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en
  • een vereenvoudiging van de door de werkgevers en de werknemers te vervullen formaliteiten.

Sinds 1 september 2020 bestaat dit vereenvoudigd regime enkel nog voor de sectoren en de ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis en dit voorlopig tot 31 december 2020 (zie SoCompact nr. 38-2020).

Andere ondernemingen kunnen sinds 1 september 2020 geen gebruik meer maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht-corona. Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen die ondernemingen wel gebruik maken van de tijdelijk (tot 31 december 2020) versoepelde regeling van tijdelijke economische werkloosheid (zie SoCompact nr. 43-2020).

Op 6 november 2020 besliste de federale regering om het vereenvoudigd regime van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Bijgevolg kan vanaf 1 oktober 2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om : 

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting),
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Meer informatie over het vereenvoudigd regime tijdelijke werkloosheid overmacht-corona, vindt u op de website van de RVA.

 

BRON: Nieuwsbericht RVA, rva.be                                                                                                       

 

Ester Van Oostveldt.

  

Nog vragen over tijdelijke werkloosheid of studentenarbeid in tijden van corona? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.