Over tijdelijke werkloosheid overmacht-corona en de consumptiecheque

 38-2020-11-17 september

 

Het Covid-19 virus blijft ons leven en dus ook onze SoCompact beheersen.

In deze SoCompact besteden wij aandacht aan twee maatregelen waarmee de overheid tracht de negatieve economische gevolgen van de strenge “corona-maatregelen” te milderen.

 

1. De consumptiecheque

Om werkgevers de mogelijkheid te geven hun werknemers een extralegaal voordeel toe te kennen vrij van bijdragen en belastingen en tegelijkertijd de zware impact van de corona-maatregelen op o.m. de horeca-, sport- en cultuursector zo veel mogelijk te beperken, heeft de overheid de consumptiecheque in het leven geroepen. De cheques kunnen zowel in papieren vorm als in elektronische vorm worden afgeleverd.

De papieren consumptiecheques kunnen uitgegeven worden door iedereen die de hierna vermelde voorwaarden respecteert. Dat kan bijvoorbeeld zijn een lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming of een uitgever van gelijkaardige cheques. De elektronische cheques kunnen enkel uitgegeven worden door daartoe erkende uitgevers. De uitgevers die al een erkenning gekregen hebben voor de uitgifte van elektronische maaltijd- of ecocheques (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 707), kunnen van rechtswege erkend worden.

Tijdens de zomermaanden werden de voorwaarden vastgelegd waaraan die consumptiecheques moeten voldoen opdat zij op socialezekerheidsrechtelijk vlak niet als loon zouden worden beschouwd.

Die voorwaarden staan ingeschreven in een nieuw artikel 19quinquies van het Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet en komen in hoofdzaak hierop neer:

 • de toekenning van de cheques moet vervat zijn in een cao op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak of in een individuele schriftelijke overeenkomst,
 • de cheques mogen niet worden verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies of andere voordelen,
 • een cheque mag een maximale waarde van 10 euro hebben en de werkgever mag een werknemer maximaal 300 euro aan cheques toekennen,
 • een cheque mag noch geheel noch gedeeltelijk omgeruild worden in geld,
 • een cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd,
 • de cheques mogen uitgereikt worden tot en met 31 december 2020.

De cheques mogen besteed worden tot 7 juni 2021 in de volgende inrichtingen, verenigingen en handelszaken:

 • in een horecazaak,
 • in een kleinhandelszaak die verplicht langer dan één maand gesloten was en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbiedt (bv. een kleine boekhandel, een schoonheidssalon),
 • bij een erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde culturele inrichting,
 • bij een sportvereniging voor wie een federatie bestaat, op gemeenschaps- of nationaal niveau.

BRON:

Wet 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques (BS 17 augustus 2020)

KB 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 17 juli 2020)

 

2. Tijdelijke werkloosheid overmacht-corona

Sinds 13 maart 2020 geldt er een vereenvoudigd regime van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona (zie SoCompact nr. 14-2020). De belangrijkste uitgangspunten van dit regime zijn:

 • een soepele toepassing van het begrip overmacht waarbij alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en
 • een vereenvoudiging van de door de werkgevers en de werknemers te vervullen formaliteiten.

Sinds 1 september 2020 bestaat dit vereenvoudigd regime enkel nog voor de sectoren en de ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis en dit voorlopig tot 31 december 2020.

Andere ondernemingen kunnen sinds 1 september 2020 geen gebruik meer maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht-corona. Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen die ondernemingen wel gebruik maken van de tijdelijk (tot 31 december 2020) versoepelde regeling van tijdelijke economische werkloosheid (zie RVA).

De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis zijn de ondernemingen die tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht-corona hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

De uitzonderlijk hard getroffen sectoren zijn de sectoren waar de economische activiteit en de tewerkstelling gevoelig verlaagd zijn omwille van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De lijst van die sectoren moest nog bij MB worden bepaald. Afgelopen week werd die lijst in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het gaat om de eventsector, de sector van het toerisme, de sector van de luchtvaart en de ondernemingen die ingevolge de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, nog steeds gesloten moeten blijven (de jacuzzi's, stoomcabines, hammams, discotheken en dancings).

BRON: MB 10 september 2020 tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (BS 17 september 2020)

KB 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (BS 17 juli 2020)

Ester Van Oostveldt.

Nog vragen over de “corona-wetgeving”? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.