Overzicht van de sociaalrechtelijke wetgeving van de voorbije week

 10-2022 - 4-10 maart

Afgelopen week werd heel wat wetgeving gepubliceerd in het domein van het sociaal recht.

Het gros van die wetgevende akten bespraken wij al toen ze nog in ontwerpfase waren.

Hieronder een schematisch overzicht van de akten die afgelopen week werden gepubliceerd met een korte duiding van de inhoud ervan en/of een verwijzing naar de SoCompact-aflevering waarin wij die akte, toen nog in ontwerpfase, bespraken.

Titel en publicatiedatum wetgevende akte

Onderwerp(en)

Toelichting

BVR 14 januari 2022 tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (BS 10 maart 2022)

Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers


Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

De leeftijdscriteria die gelden voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor de retentie van een oudere werknemer verhogen per 1 januari 2022 (zie SoCompact nr. 9-2022).

 

Die leeftijdscriteria verhogen nogmaals per 1 januari 2023 en per 1 januari 2024.

 

Aanpassing van de leeftijd voor de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht nr. 430 e.v.): vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers voor de aanwerving van langdurige werkzoekenden van minstens 25 jaar en hoogstens 57 jaar (i.p.v. 55 jaar) beroep doen op de aanwervingsincentive.

 

Wet 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden (BS 9 maart 2022)

COVID-19:

- maatregelen die de toeleiding van arbeidskrachten naar sectoren en bedrijven die kampen met een groot absenteïsme ondersteunen

- in alle sectoren met uitzondering van de zorgsector en de onderwijssector

Zie SoCompact nr. 4-2022.

 

Van toepassing van 26 januari 2022 t.e.m. 28 februari 2022 (uitgezonderd de uitbreiding van de studentenarbeid die geldt t.e.m.31 maart 2022)

Wet 14 februari 2022 houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 9 maart 2022)

COVID-19:

maatregelen die de toeleiding van arbeidskrachten naar de zorgsector en de onderwijssector ondersteunen

Zie SoCompact nr. 4-2022.

 

Van toepassing van 1 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2022.

KB 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie (BS 10 maart 2022)

COVID-19:

bijzondere preventiemaatregelen die de werkgever moet nemen in geval van een epidemie of een pandemie

De maatregelen  kregen invulling in de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie”.

 

 

Wet 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 9 maart 2022)

met o.a. systeem hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden

Mogelijkheid voor RSZ tot vermindering of vrijstelling van de bijslag verschuldigd bij niet-verrichten van de verplichte inhouding van 35 % (zie SoCompact nr. 44-2021).

CAO nr. 43/16 , gesloten op 9 maart 2022, tot wijziging van CAO nr. 43

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

Brengt het gemiddeld minimummaandinkomen vanaf 1 april 2022 op een enkel bedrag van 1.806,16 euro (zie NAR).

 

Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.