Pas op, niet iedereen die een studentenkaart heeft, is een student!

 10-2020 – 28 februari – 5 maart

Studenten kunnen gedurende maximum 475 uren per jaar tewerkgesteld worden op basis van een studentenovereenkomst zonder dat op het loon van die studenten de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Op het loon van die studenten is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 5,42 % ten laste van de werkgever en van 2,71 % ten laste van de werknemer (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 1129).

In de recentste versie van haar administratieve instructies, wijst de RSZ erop dat de werkgever die iemand bij de RSZ wil aangeven met toepassing van de solidariteitsbijdrage zich ervan moet vergewissen dat die persoon effectief student is. De werkgever in kwestie moet, wanneer de RSZ daarom vraagt, een bewijs kunnen voorleggen dat de door hem tewerkgestelde persoon wel degelijk een student is.

De werkgever kan dat bewijs leveren met alle middelen, maar louter een verklaring op eer van de student of het voorleggen van (een kopie van) een studentenkaart zal door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard worden. Een (kopie van een) bewijs/attest van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar aanvaardt de RSZ wel.

De werkgever moet dit bewijs niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar kunnen voorleggen indien de RSZ hierom vraagt.

U bent dus gewaarschuwd!

Ester Van Oostveldt.

 

Nog vragen over de bijdrage- en andere RSZ-plichten van werkgevers? Stel uw vraag hier.

BRON: Administratieve instructies RSZ - 2020/1 (www.socialsecurity.be)

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.