Premie voor betaling van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

 48-2020 – 20 t.e.m. 26 november

We kondigden het al aan in de SoCompact van vorige week. In de Kamer werd een wetsontwerp goedgekeurd met weerom een aantal steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Het wetsontwerp bevat o.m. een reeks maatregelen die werkgevers helpen hun bijdrageplicht t.o.v. de RSZ na te komen.

Vooreerst biedt het wetsontwerp de mogelijkheid aan werkgevers die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge het coronavirus COVID-19 om aan de RSZ om minnelijke afbetalingstermijnen te verzoeken voor de bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2020 en voor de tot 28 februari 2021 vervallen rechtzettingen van bijdragen. Een dergelijke mogelijkheid was al voorzien voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020.

Het wetsontwerp bepaalt ook dat de forfaitaire vergoeding die normaliter verschuldigd is door werkgevers die hun kwartaalvoorschotten laattijdig betalen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 591), niet van toepassing is voor de voorschotten met betrekking tot het derde en vierde kwartaal 2020. 

Tenslotte kent het wetsontwerp ook een premie toe aan bepaalde categorieën van werkgevers voor de betaling van de aan de RSZ verschuldigde bedragen voor het derde kwartaal 2020. De premie wordt toegekend aan werkgevers uit de privésector die verplicht moesten sluiten als gevolg van de ministeriële besluiten van 18 oktober, 23 oktober, 28 oktober en 1 november 2020. Voor een gedetailleerde opsomming van de beoogde werkgevers verwijzen we u naar de RSZ-instructies. Via de onlinedienst Check RSZ-compensatie kunnen werkgevers ook zelf nakijken of ze in aanmerking komen voor de premie. 

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage (= de basiswerkgeversbijdrage + loonmatigingsbijdrage – bijdrageverminderingen) en de patronale solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het derde kwartaal 2020. 

De premie wordt door de RSZ berekend in twee fasen:

  1. In een eerste fase wordt er een voorlopige premie toegekend die wordt berekend op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020.
  2. In een tweede fase, als de aangiften voor het derde kwartaal binnen zijn, wordt de bijdrage voor dat kwartaal berekend en vergeleken met het bedrag van de voorlopige premie.

Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie. Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend.

De premie wordt gestort op de werkgeversrekening bij de RSZ en wordt eerst toegerekend op de openstaande schulden voor het derde kwartaal 2020 en nadien, in voorkomend geval, op andere openstaande RSZ-schulden. Indien een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling hiervan verzoeken.

De RSZ brengt de werkgever op de hoogte van het bedrag van de premie via de e-Box Ondernemingen.

Ester Van Oostveldt.

 

BRON: Wetsontwerp met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, Kamer 2020-2021, DOC 55 1537/008.

 

Nog vragen over de bijdrageplicht van werkgevers? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.