Relance-uren terug mogelijk vanaf 1 juli 2023


    
26-2023 - 23-29 juni

De Arbeidswet laat toe dat per kalenderjaar 100 vrijwillige overuren worden gepresteerd. Dat kan op initiatief van de werknemer, met zijn akkoord en in de mate dat de werkgever deze uren wenst te laten presteren.

Door de CAO nr. 129 is het maximum aantal vrijwillige overuren opgetrokken naar 120 uren en het maximum kan met een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao nog worden verhoogd tot 360 uren.

Tijdens de coronapandemie konden bovenop de gewone vrijwillige overuren ook nog “bijkomende vrijwillige overuren corona” worden gepresteerd. Dit om tegemoet te komen aan de verhoogde werklast door de pandemie. Na afloop van de pandemie werden “vrijwillige relance-uren” toegestaan om de herstart van de economie te bevorderen. Die regeling liep af op 31 december 2022.

In de Kamer is recent een wetsontwerp ingediend dat de herinvoering bevat van de maatregel van de bijkomende vrijwillige relance-uren en dat vanaf 1 juli 2023. Het wetsontwerp geeft uitvoering aan het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024.

Deze tekst is geschreven op basis van het wetsontwerp en geldt dus onder voorbehoud van goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op zijn website laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg weten dat de toepassing van de maatregel van de 120 relance-uren in elk geval al in de praktijk zal aanvaard worden vanaf 1 juli 2023 totdat de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn.

Het betreft:
  • 120 relance-uren te spreiden over het 3de en 4de kwartaal van 2023,
  • 120 relance-uren voor 2024,
  • 120 relance-uren te spreiden over 1ste en 2de kwartaal van 2025.

De werknemer moet een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord geven voor het presteren van deze relance-uren. Het akkoord moet betrekking hebben op een hernieuwbare periode van 6 maanden. Het akkoord moet worden gegeven voorafgaandelijk aan de betrokken periode.

Deze relance-uren:
  • worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen,
  • moeten niet worden aangegeven in de DmfA,
  • worden vrijgesteld van belastingen,
  • worden niet aangerekend bij de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en moeten dus niet worden ingehaald,
  • worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de interne meerurengrens van 143 uren (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 1709),
  • geven geen recht op overloon.
Er zijn een aantal verschillen in de behandeling van de (gewone) vrijwillige overuren en de relance-uren. De onderstaande tabel geeft daarvan een beknopt overzicht. In deze tabel wordt geen rekening gehouden met de afwijkende regeling voor de horecasector.

 

vrijwillige overuren

relance-uren

aantal uren?

1201

3de en 4de KW ‘23: 120

2024: 120

1ste en 2de KW ’25: 120

akkoord WG nodig?

ja

ja

akkoord WN nodig?

ja

ja

meerekenen in gemiddelde arbeidsduur?

neen

neen

in te halen?

neen

neen

recht op overloon?

ja

neen

meerekenen voor interne meerurengrens van 143 uren?

ja (uitgezonderd de eerste 25 uren2)

neen

RSZ-bijdragen verschuldigd?

ja

neen

Belastingen verschuldigd?

ja

neen


Ann Taghon.

Dit is de laatste SoCompact van het gerechtelijk jaar 2022-2023.

 

Fijne vakantie!

 

Het eerste nummer van de SoCompact van het gerechtelijk jaar 2023-2024 mag u begin september in uw mailbox verwachten.

 

De SoCompact-redactie.

 


BRON:
Wetsontwerp tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, Kamer, DOC 55 3446/001.
RSZ - Tussentijdse instructies 2023/2.

1. Kan met een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao nog worden verhoogd tot 360 uren.
2. Dit aantal van 25 uren kan worden verhoogd tot maximum 60 uren met een algemeen verbindend verklaarde cao.


 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.