Sinds 1 september 2023 premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen

 37-2023 - 8-14 september

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemingen die leerwerkplekken aanbieden op de werkvloer, een premie kwalificerend werkplekleren ontvangen.

Leerlingen die een duale of alternerende opleiding volgen in het secundair onderwijs, kunnen een leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.

De nieuwe premies komen in de plaats van:
 • de stagebonus,
 • de startbonus (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 657-660),
 • de doelgroepvermindering voor mentors,
 • de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling tijdens de opleiding van jongeren.

Hoeveel bedragen de premies?

 

premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming

(per lerende/per schooljaar)

leerlingenpremie

(per schooljaar)

lerende ontvangt vergoeding van onderneming

1.000 euro

500 euro

lerende ontvangt geen vergoeding van onderneming

600 euro


De onderneming kan de premie maximaal drie keer ontvangen per lerende. Stagebonussen die de onderneming voor dezelfde leerling eerder ontving, worden meegeteld.

De leerling kan de leerlingenpremie maximaal drie keer ontvangen. Startbonussen die de leerling eerder ontving, worden meegeteld.

Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen om de premie kwalificerend werkplekleren te bekomen?

De onderneming moet o.a.:
 • de werkplekcomponent uitvoeren in een vestiging in het Vlaams gewest,
 • een overeenkomst sluiten met de lerende over de werkplekcomponent van de opleiding,
 • een mentor aanduiden,
De lerende moet minstens gedurende vier maanden per schooljaar op de werkplek zijn.

De premie kan slechts worden toegekend voor een opleiding:
 • in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO),
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO),
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst,
 • in het kader van een duale opleiding in het volwassenenonderwijs:
  • een overeenkomst van duale opleiding (ODO),
  • een overeenkomst van duale opleiding statuut (ODOS),
  • een overeenkomst van duale opleiding met de eigen werkgever (ODOW),
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel,
 • in het kader van een graduaatsopleiding verpleegkunde1.

Aan welke voorwaarden moet de leerling voldoen om de leerlingenpremie te bekomen?

De leerling moet o.a.:
 • zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams gewest,
 • een overeenkomst hebben in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs:
  • hetzij een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO),
  • hetzij een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO),
  • hetzij een deeltijdse arbeidsovereenkomst2,
 • gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek zijn,

Hoe en wanneer moeten de premies aangevraagd worden?

 

 

premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming

leerlingenpremie

algemeen

graduaatsopleiding verpleegkunde

hoe?

via app.werkplekduaal.be

via het WSE-loket

hetzij door onderneming via app.werkplekduaal.be, hetzij door leerling bij departement WSE

wanneer?

binnen 3 maanden na startdatum overeenkomst

ten vroegste 4 maanden na de start van de overeenkomst en uiterlijk 31 juli van schooljaar

uiterlijk laatste dag schooljaar


Ann Taghon.


1. https://www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren
2. https://www.vlaanderen.be/leerlingenpremie-alternerende-opleiding

BRON:

Decr.Vl. 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, BS 31 januari 2023.
BVR 14 juli 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019, BS 22 augustus 2023.


 
Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.