Single permit is een feit

2-2019 – 4 – 10 januari 2019

De Europese lidstaten zijn door de Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht om met een enkele aanvraagprocedure de aflevering van een gecombineerde vergunning voor werk en verblijf aan niet-EU onderdanen in te voeren. 

Voor België is dat een complexe aangelegenheid omdat de bevoegdheden m.b.t. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers verdeeld zijn tussen de federale overheid enerzijds, en de regionale overheden (het Vlaams gewest, het Waals gewest, het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Duitstalige gemeenschap) anderzijds (zie SoCompact nr. 24-2018 en Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 1015-1016). 

Daarom werd op 2 februari 2018 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale overheid en de regionale overheden m.b.t. de gecombineerde vergunning voor werk en verblijf. Aansluitend werd op 6 december 2018 ook een uitvoerend samenwerkingsakkoord gesloten. 

Voor de invoering van de ‘single permit’ regeling in België waren aanpassingen noodzakelijk aan de federale verblijfswetgeving en ook aan de federale en aan de regionale wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Een en ander liet even op zich wachten, maar nu is het zover: de nodige wetteksten werden in december van vorig jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn in werking getreden. 

Wat het Vlaams gewest betreft, gaan de wijzigingen verder dan wat noodzakelijk is voor het invoeren van een enkele aanvraagprocedure en de aflevering van een ‘single permit’. Naast wijzigingen m.b.t. de procedures en de documenten, heeft het Vlaams gewest ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de regeling van de economische migratie. Tot hiertoe hebben de andere gewesten en de Duitstalige gemeenschap dat nog niet gedaan. 

Werkgevers die buitenlandse werknemers willen tewerkstellen, moeten er in ieder geval rekening mee houden dat het wettelijk kader en de toepasselijke procedures sinds begin van dit jaar fundamenteel zijn gewijzigd. 

Informatie over de ‘single permit’ kan u vinden op de websites van de Dienst Vreemdelingenzaken, van het Vlaams gewest en van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Ann Taghon.

 

Vragen over de nieuwe ‘single permit’ procedure? Stel ze door te klikken op SoConsult.

 

 

BRON: 

Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (BS 24 december 2018) 

Wet van 12 november 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (BS 24 december 2018) 

Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 24 december 2018) 

KB van 12 november 2018 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk (BS 24 december 2018) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (BS 21 december 2018) 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.