Sociaalrechtelijke coronamaatregelen verlengd tot 30 september 2021

 25 - 2021 18-24 juni


Dit is het laatste nummer van SoCompact van het gerechtelijk jaar 2020-2021. Het eerste nummer van het gerechtelijk jaar 2021-2022 mag u in uw mailbox verwachten begin september. Wij wensen u een deugddoende vakantie.
 
We wuiven het gerechtelijk jaar uit met nog maar een keer coronamaatregelen.
 
Een recent ingediend wetsontwerp voorziet in de verlenging tot 30 september 2021 van een reeks sociaalrechtelijke coronamaatregelen die zouden aflopen op 30 juni 2021. Let op! Het wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd en wordt pas van kracht na de publicatie van de goedgekeurde wet in het Belgisch Staatsblad

De onderstaande tabel geeft schematisch die maatregelen en hun geldingsduur weer:

WG: zorgsector (incl. vaccinatiecentra), onderwijs en centra voor contactopsporing

mogelijkheid opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten met WN in tijdelijke werkloosheid

vanaf 01.10.2020

tot  30.06.2021 → 30.09.2021

zie SoCompact 49-2020

mogelijkheid tot terbeschikkingstelling van WN aan WG uit zorg, onderwijs of centrum voor contactopsporing

WN in tijdskrediet kan tijdelijk tewerkgesteld worden bij een andere WG uit zorg, onderwijs of centrum voor contactopsporing

WN in tijdskrediet, kan tijdskrediet tijdelijk schorsen om terug bij zijn WG uit zorg, onderwijs of centrum voor contactopsporing  te werken[1]

vanaf 01.10.2020

tot 31.03.2021

mogelijkheid tot tijdelijke wedertewerkstelling tijdelijk werkloze en SWT-er met gedeeltelijk behoud uitkering

vanaf 01.10.2020

tot 30.06.2021 → 30.09.2021

zie SoCompact 3-2021

WG: cruciale sectoren

verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren

- in 2de  en 4de  kwartaal 2020

 

- in  1ste en 2de kwartaal 2021

- ook in 3de kwartaal  2021

- verhoging quotum tot 220 vrijwillige overuren geldt over 1ste, 2de en 3de kwartaal van 2021 samen

zie SoCompac49-2020

WG: alle sectoren

WN in tijdskrediet, kan zijn tijdskrediet tijdelijk schorsen om terug bij zijn WG uit gelijk welke sector te werken

vanaf 01.04.2021

tot 30.06.2021 →  30.09.2021

 

tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind

vanaf 01.10.2020

tot 30.06.2021 → 30.09.2021

zie SoCompact 42-2020 en 49-2020

niet toepassing van vaste vergoeding verschuldigd door de WG die zijn verplichtingen inzake de betaling van bijdragevoorschotten (t.o.v. de RSZ) niet nakomt

vanaf 1ste kwartaal 2020

tot 2de kwartaal 2021 → 3de kwartaal 2021

zie SoCompact 5-2021 en 26-2020

WG’ers die ernstige economische moeilijkheden ondervinden door COVID-19 kunnen aan de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen vragen

voor de door de WG aangegeven bijdragen:

- voor 1ste en 2de kwartaal 2020 en bijdragen jaarlijkse vakantie voor vakantiedienstjaar 2019

- voor 3de en 4de kwartaal 2020 en de tot 28.02.2021 vervallen rechtzettingen van bijdragen

- voor 1ste en 2de  kwartaal 2021 en bijdragen jaarlijkse vakantie voor vakantiedienstjaar 2020

ook voor 3de kwartaal 2021 en de tot 31.12.2021 vervallen rechtzettingen van bijdragen

zie SoCompact 5-2021 en 21-2020

WG reissector (onder bepaalde strikte voorwaarden)

bijdragevermindering

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor alle werknemers m.b.t.:

zie SoCompact 15-2021

2de  en 4de  kwartaal 2020 en 1ste en 2de  kwartaal 2021

ook 3de kwartaal 2021

WG hotelsector (onder bepaalde strikte voorwaarden)

doelgroepvermindering

volledige vrijstelling van (het saldo van) de basiswerkgeversbijdragen voor 5 werknemers per vestiging m.b.t.:

zie SoCompact 15-2021

2de kwartaal 2021

ook 3de kwartaal 2021

[1] Die maatregel die werknemers toelaat om hun tijdskrediet tijdelijk te schorsen zodat zij terug volgens hun normale arbeidsregime kunnen werken bij hun eigen werkgever, werd met ingang van 1 april 2021 opengesteld voor alle sectoren (zie verderop in de tabel).

Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.

 

BRON: Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Kamer 2020-2021, DOC 55 2070/001

The pandemic has transformed the world of work: Will 2021 be the great reset for employers?

Innangard held its first virtual conference on 24 and 25 March 2021, bringing together six international panels of distinguished speakers that included leading scientists, politicians, in-house professionals and global HR and employment law experts, to share insights and discuss how the world of work and their organisations have adapted and will develop in 2021 and beyond.

We are pleased to bring you podcast recordings for the following sessions, available on our website.Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.