Sociale verkiezingen: belangrijke aandachtspunten en kalender


   18 - 2023 - 28 april-4 mei 


In mei 2024 is het zover: dan zullen opnieuw sociale verkiezingen doorgaan. Op dit moment ligt een wetsontwerp voor dat enkele lichte wijzigingen zal aanbrengen in het wettelijk kader van de sociale verkiezingen. Ondernemingen doen er evenwel goed aan niet te wachten en zich nu al voor te bereiden op de sociale verkiezingen van volgend jaar.

Wijziging wettelijk kader op komst

Telkens de vierjaarlijkse sociale verkiezingen in aantocht zijn, sleutelen de politici op advies van de sociale partners aan het wettelijk kader voor de sociale verkiezingen. De Nationale Arbeidsraad bracht op 20 december 2022 zijn advies uit.

Naar aanleiding daarvan diende de regering vorige week een wetsontwerp in dat door de Kamer nog goedgekeurd moet worden.

De huidige voorstellen zullen geen baanbrekende veranderingen teweegbrengen, maar wel een aantal elementen aanpassen. Zo zal het onder meer aanzienlijk eenvoudiger worden voor uitzendkrachten met voldoende gewerkte dagen om stemgerechtigd te zijn in de onderneming waar zij hebben gewerkt en zal de oproeping van de kiezers per e-mail onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden.

Zodra de wetswijziging definitief wordt, zal SoCompact hierover verder berichten.


Belangrijke aandachtspunten voor ondernemingen
 

Belangrijker nog dan de specifieke wijzigingen aan het wettelijk kader die op komst zijn, is dat werkgevers zich maar beter bewust zijn van het feit dat ook data voorafgaand aan die van de sociale verkiezingen zelf cruciaal zijn.

Vooraleer een chronologisch overzicht te geven van de kalender inzake sociale verkiezingen met de tabel hieronder, worden alvast twee zaken aangestipt die nu al een impact kunnen hebben:
 • de referentieperiode voor het tellen van het “gewoonlijk gemiddelde” van het aantal werknemers, is al een eind lopende: bij sociale verkiezingen in mei 2024 geldt hiervoor de referentieperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.
 • ook de referentieperiode voor tewerkgestelde uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst, loopt al: bij sociale verkiezingen in mei 2024 geldt hiervoor de referentieperiode van 1 april 2023 tot 30 juni 2023.
De telling van het aantal werknemers en uitzendkrachten in deze referentieperiodes is doorslaggevend voor het al dan niet bereiken van de drempels van “gewoonlijk gemiddeld” 50 of 100 werknemers en de daarmee samenhangende verplichting sociale verkiezingen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de ondernemingsraad te organiseren.

De gewerkte dagen van uitzendkrachten in de toepasselijke referentieperiode wegen verhoudingsgewijs zwaarder door in de berekening dan de door werknemers gewerkte dagen.

Ondernemingen die flirten met de grens van 50 of 100 werknemers, kunnen er dus goed aan doen hiermee in de komende periode rekening te houden bij allerhande personeelsbeslissingen zoals aanwervingen, ontslagen, deeltijdse tewerkstellingen, …


Kalender sociale verkiezingen

De tabel hieronder geeft een beknopt overzicht weer van de belangrijkste data in het kader van de komende sociale verkiezingen.

Dag

Gebeurtenis

Info

X-60
(2de helft december 2023)

Eerste schriftelijke mededeling/informatie door de werkgever aan

 • ondernemingsraad (OR) en comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)
 • of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging (VA)
 • of bij ontstentenis daarvan, de personeelsleden

= startschot van de procedure sociale verkiezingen

Over:

 • de geplande verkiezingsdag(en)
 • het aantal technische bedrijfseenheden (TBE’s) en hun beschrijving
 • het aantal tewerkgestelde werknemers in de TBE’s per categorie (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden)
 • de functies van het leidinggevend personeel en hun namen
 • de functies van de kaderleden en hun namen

Tussen X-60 en X-35
(Tussen 2de helft december 2023
en  09/01/24 - 22/01/24)

Raadpleging en overleg met OR, CPBW of, bij ontstentenis daarvan, VA over punten die werden meegedeeld op dag X-60 (zie hierboven)

 

X-35
(Tussen 09/01/24 en 22/01/24)

Bekendmaking beslissing door werkgever over punten die werden meegedeeld op dag X-60 en die nadien werden besproken 

 

X-30
(Tussen 14/01/24 en 27/01/24)

Start ontslagbescherming

= “occulte periode”

 • kandidaten zijn beschermd tegen ontslag
 • “occult”: werkgever weet nog niet welke werknemers kandidaat zijn
 • strikte procedures bij ontslag

 X
(Tussen 13/02/24 en 26/02/24)

Mededeling sociale verkiezingen / aanplakking of elektronische mededeling

= start eigenlijke kiesprocedure

Over:

 • de datum van de sociale verkiezingen
 • het aantal technische bedrijfseenheden (TBE)
 • het aantal plaatsen per OR of CPBW en per categorie
 • de voorlopige kiezerslijsten
 • de lijst van het leidinggevend personeel en de kaderleden
 • de eventuele beslissing om elektronisch te stemmen op de verkiezingsdag

X+35
(Tussen 19/03/24 en 01/04/24)

Werkgever ontvangt voorlopige kandidatenlijsten van de vakbond

 

X+40
(Tussen 24/03/24 en 06/04/24)

Werkgever maakt de kandidatenlijsten bekend via aanplakking of elektronisch

 

X+61
(Tussen 14/04/24 en 27/04/24)

Laatste dag voor werknemers en werknemersorganisaties om in beroep te gaan tegen de voordracht van kandidaten

 

X+77
(Tussen 30/04/24 en 13/05/24)

Definitieve kandidatenlijsten

 • de werkgever sluit de kandidatenlijsten af en afficheert ze
 • iedereen weet officieel welke werknemers zich kandidaat stellen
 • wettelijke ontslagbescherming kandidaten niet meer “occult”, maar gekend

X+80
(Tussen 03/05/24 en 16/05/24) 

Oproeping kiezers

 

Y
= X+90
(Tussen 13/05/24 en 26/05/24)

Dag van de verkiezingen in de onderneming

 

 

Bijstand door Bellaw

Hebt u vragen, bedenkingen of bezorgdheden over de sociale verkiezingen? Het advocatenkantoor Bellaw heeft een gespecialiseerd team sociale verkiezingen voor u klaarstaan, bestaande uit Inge Derde, Hannes Delagrange en Charlotte Knockaert. Aarzel niet om ons te contacteren.


                                                                                             Hannes Delagrange en Charlotte Knockaert.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.