SWT-mogelijkheden in 2019, 2020 en …

 18 - 2019 - 26 april t.e.m. 2 mei

 

Waarover gaat het?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag staat in beginsel open voor de ontslagen werknemers die 62 jaar en ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

In de Nationale Arbeidsraad werden op 23 april 2019 dertien cao’s gesloten die het mogelijk maken voor een ontslagen werknemer in een SWT te stappen beneden de principiële SWT-leeftijd van 62 jaar.

Waarom dertien cao’s?

Van de dertien cao’s zijn er zeven die de SWT-mogelijkheden vastleggen voor de periode 2019-2020. De overige zes cao’s hebben betrekking op de periode vanaf 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 of tot 31 december 2022 al naargelang het geval.

Bovendien vereisen de meeste afwijkende SWT-stelsels twee NAR-cao’s voor het in werking stellen van het stelsel:

  • enerzijds een cao die het recht op een bedrijfstoeslag regelt,
  • anderzijds een cao die de afwijkende toegangsleeftijd vastlegt.

Opgelet, naast die NAR-cao‘s is soms nog een cao op sector- of ondernemingsniveau vereist om het recht op dat afwijkende stelsel in de sector of de onderneming in te voeren.

Wat verandert er t.o.v. de situatie in 2018?

Voor werknemers ontslagen in een onderneming niet erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, wijzigt er in 2019 en in 2020 niets t.o.v. 2018. Naast het algemeen stelsel dat in de mogelijkheid voorziet om in een SWT te stappen vanaf de leeftijd van 62 jaar en na een loopbaan van 40 jaar, blijven ook in 2019 en 2020 vier afwijkende stelsels bestaan op grond waarvan een SWT mogelijk is vanaf de leeftijd van 59 jaar (58 jaar voor mindervalide werknemers). Ook in de eerste helft van 2021 wordt de toegangsleeftijd voor die afwijkende stelsels niet verhoogd. Een verhoging van de toegangsleeftijd komt er maar vanaf 1 juli 2021. Vanaf die datum is de toegangsleeftijd voor de meeste afwijkende stelsels 60 jaar.

Voor de werknemer ontslagen in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering wordt de absolute minimumleeftijd vanaf dewelke een SWT kan toegekend worden, opgetrokken van 56 jaar in de periode 2017-2018 naar:

  • 58 jaar tijdens de periode van 1 januari 2019 tot 30 december 2019;
  • 59 jaar tijdens de periode van 31 december 2019 tot 30 december 2020;
  • 60 jaar vanaf 31 december 2020 .

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de dertien nieuwe cao’s verwijzen we u naar het advies nr. 2.130 van de NAR uitgebracht op de zitting van 23 april 2019. Hieronder beperken we ons tot twee schematische overzichten met de SWT-mogelijkheden, één voor de periode 2019 – 2020 en één voor de periode vanaf 2021.

2019-2020

Stelsel

Leeftijdsvereiste

Loopbaanvereiste

Relevante NAR-cao’s

Algemeen stelsel

62 jaar

40 jaar (Opgelet: overgangsmaatregelen voor lopende of hernieuwde cao’s! (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 3837)

CAO nr. 17

SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen

59 jaar

33 jaar

CAO nr. 130 en CAO nr. 131

SWT zware beroepen residuair stelsel

59 jaar

35 jaar

CAO nr. 132

Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

58 jaar

35 jaar

CAO nr. 133

SWT na 40 jaar loopbaan

59 jaar

40 jaar

CAO nr. 134 en CAO nr. 135

SWT onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

absolute minimumleeftijd:

- 58 jaar tot 30 december 2019

- 59 jaar tot 30 december 2020;

- 60 jaar vanaf 31 december 2020

 - ofwel: 10 jaar binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan beëindiging arbeidsovereenkomst

- ofwel: 20 jaar

 

CAO nr. 136

 

 

Vanaf 2021

Stelsel

Leeftijdsvereiste

Loopbaanvereiste

Relevante NAR-cao’s

Algemeen stelsel

62 jaar

40 jaar (Opgelet: overgangsmaatregelen voor lopende of hernieuwde cao’s! (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 3837))

CAO nr. 17

SWT 20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers, zware beroepen

- 59 jaar tot 30 juni 2021

- 60 jaar vanaf 1 juli 2021

33 jaar

CAO nr. 138 en CAO nr. 139

SWT zware beroepen residuair stelsel

- 59 jaar tot 30 juni 2021

- 60 jaar vanaf 1 juli 2021

35 jaar

CAO nr. 140 en CAO nr. 143

Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

nog niet gekend

nog niet gekend

nog niet gekend

SWT na 40 jaar loopbaan

- 59 jaar tot 30 juni 2021

- 60 jaar vanaf 1 juli 2021

40 jaar

CAO nr. 141 en CAO nr. 142

SWT onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

60 jaar

- ofwel: 10 jaar binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan beëindiging arbeidsovereenkomst

- ofwel: 20 jaar

 

 

 

 

Ester Van Oostveldt.

 

Nog vragen over het SWT? Stel uw vraag hier!

 

BRON: CAO nr. 130, CAO nr. 131, CAO nr. 132, CAO nr. 133, CAO nr. 134, CAO nr. 135, CAO nr. 136, CAO nr. 138, CAO nr. 139, CAO nr. 140, CAO nr. 141, CAO nr. 142, CAO nr. 143, www.ct-nar.be

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.